Universiteitsdienst

De Universiteitsdienst (UD) verzorgt de dienstverlening aan de primaire processen binnen de organisatie, organiseert de administratieve processen en coördineert centrale beleidsprocessen. De UD heeft daarmee veel in- en externe stakeholders. De UD valt onder het beheer van de Vice President Operations, lid van het College van Bestuur.


Campus Real Estate & Facility Management (CREFM)

De directie Campus Real Estate & Facility Management (CREFM) ontwikkelt en beheert het vastgoed en de terreinen van de TU Delft. Dit betreft onder andere collegezalen, kantoren, labs, de infrastructuur en de parken op de campus. 

Communication

De directie Communication informeert het brede publiek, beleidsmakers en alumni over het resultaat en de status van wetenschappelijk onderzoek. Ook verzorgt Communication voorlichting aan studiezoekers om de juiste student op de juiste plaats te krijgen. Ze doet dat vanuit een centrale afdeling en de faculteiten en via het Science Centre Delft. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende communicatiemiddelen en –competenties.

Dienst Elektronische & Mechanische Ontwikkeling (DEMO)

DEMO bevordert experimenteel technisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek door het ontwikkelen en vervaardigen van unieke experimentele opstellingen en prototypen.

Education & Student Affairs (E&SA)

Education & Student Affairs (E&SA) faciliteert het onderwijs op de TU Delft. Van toelating & aanmelding, studentbegeleiding en de onderwijsadministratie tot docentondersteuning en onderwijslogistiek.

Extension School for continuing education

De Extension School ondersteunt de visie van de TU Delft voor permanente educatie door het ontwikkelen van online cursussen en programma’s om lifelong learners en professionals te helpen zich te blijven ontwikkelen op expertisegebieden die van groot belang zijn voor het milieu en de maatschappij. In samenwerking met faculteiten en externe partners, combineert zij academische kennis met innovatieve leermethoden en -middelen om ook een positieve bijdrage te leveren aan het campusonderwijs.

Finance

De directie Finance is verantwoordelijk voor de financiële strategie- en beleidsontwikkeling van de TU Delft. Ook business control, procurement, treasury management, fiscaliteit, verzekeringen en (operationele) activiteiten op het gebied van financiële informatievoorziening worden door Finance verzorgd. De directie Finance bestaat uit een centrale organisatie (met de afdelingen Business Control, Financial Control, Financial Reporting, Shared Service Centre, Procurement en FICT) en decentrale afdelingen per faculteit.

Human Resources (HR)

De TU Delft investeert in haar medewerkers, zodat zij hier graag willen werken en zich kunnen ontwikkelen. HR speelt daarin een stimulerende rol met aandacht voor kwaliteit en ontwikkeling, diversiteit, flexibiliteit, leiderschap, vitaal en gezond & veilig werken, uitstroom en aantrekkelijk werkgeverschap. Daarnaast biedt HR deskundig advies en efficiënte dienstverlening.

Informatie & Communicatie Technologie

Degelijke en tegelijkertijd flexibele ICT-voorzieningen zijn onmisbaar voor de TU Delft. De directie ICT streeft hiernaar door het leveren van betrouwbare infrastructuur, toepassingen en de bijbehorende service. Daarnaast richt ICT zich op de toekomst door als professionele partner aan te sluiten op vernieuwende initiatieven binnen en buiten de universiteit.

Legal Services

De directie Legal Services biedt TU-breed advies en ondersteuning op het terrein van juridische zaken, octrooibeheer, contractmanagement, projectmanagement en integrale veiligheid. Het domein Legal Services bestaat uit 5 clusters van activiteiten: Legal Affairs, Sectie Beheer & Vermarkten IP, Contractmanagement, Projectmanagement en Integrale Veiligheid.

Strategic Development (SD)

De directie Strategic Development (SD) ondersteunt het bestuur van de universiteit bij het verkennen en (kwantitatief) analyseren van ontwikkelingen in het hoger onderwijs en de vertaling daarvan naar concrete, fact-based beleidsopties, coördineert complexe beleidsprocessen, levert ondersteuning op het gebied van onderzoekaangelegenheden, coördineert institutionele samenwerkingsverbanden en faciliteert faculteiten bij het gericht aantrekken van onderzoekfinanciering.

TU Delft Library

Het delen van kennis is de kerntaak van de Library. Op deze manier verbinden en verrijken we het onderzoek en onderwijs aan TU Delft. Duurzame toegang tot kennis is cruciaal en de oorsprong van kennis moet worden erkend. Wij zijn van mening dat studenten, onderzoekers en bestuurders succesvoller worden als ze kennis van anderen kunnen gebruiken en hun eigen kennis kunnen delen.

Innovation & Impact Centre TU Delft

Het Innovation & Impact Centre is opgezet als een matrixorganisatie. De directies Strategic Development, Legal Services, Finance, Campus and Real Estate en Communication vormen de pijlers van deze matrix. Verschillende afdelingen van deze directies participeren in het Innovation & Impact Centre. De programmadirecteur kennisvalorisatie zorgt voor de inhoudelijke coördinatie tussen de verschillende onderdelen van het Innovation & Impact Centre.