Ambitie: Gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie staan centraal op de TU Delft

De TU Delft is vastbesloten om een universiteit te worden die onderwijs en onderzoek op het hoogste niveau nastreeft op basis van waarden als diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Een universiteit die voor iedereen toegankelijk is en die mensen samenbrengt in een rijke en diverse werk- en studieomgeving, met gelijke kansen voor iedereen. Het respecteren en omarmen van individuele verschillen staat centraal, zodat medewerkers en studenten zich kunnen ontplooien, zich thuis voelen, veilig voelen en hun volledige potentieel kunnen benutten.

Waarom geven we prioriteit aan EDI?

Als toonaangevende STEM-universiteit geloven wij in het optimaal aanwenden van gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie (equity, diversity, inclusion - EDI). Het is onze morele plicht om voor iedereen even toegankelijk te zijn.  Het is ook onze verantwoordelijkheid om een inclusieve campus aan te bieden, waar iedereen deel kan uitmaken van de organisatie en het gevoel heeft erbij te horen. 

Gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie bevorderen het welzijn dat nodig is voor optimale creativiteit en productiviteit. Zo verrijkt het de innovatie en de maatschappelijke impact van onze universiteit. Bovendien wordt diversiteit algemeen erkend als een waardevolle kwaliteit, waarmee een weg wordt gebaand naar onderzoek en innovatie van wereldklasse en die ons streven naar excellentie versterkt. 

TU Delft streeft ernaar de kennis en professionaliteit van de ingenieurs van morgen te ontwikkelen. Door te zorgen voor een inclusieve omgeving en het ontwikkelen van basisprincipes en vaardigheden voor gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie, stellen we studenten in staat positieve veranderingen in hun gemeenschap te realiseren door middel van hun professionele en persoonlijke leiderschap. We verwachten dat onze ingenieurs in de toekomst inclusieve leiders worden en bijdragen aan de sociale cohesie in de samenleving.