D&I staff

D&I Office

Het D&I Office zet zich in voor een respectvolle, toegankelijke en inclusieve TU Delft-gemeenschap voor alle medewerkers, studenten en gasten. Sinds september 2020 vervult prof. David Keyson (hoogleraar aan de faculteit Industrieel Ontwerpen) de rol van Chief Diversity Officer. Hij is daarnaast hoofd van het Diversity and Inclusion Office (D&I Office), dat naast Keyson bestaat uit een diversiteitscoördinator en een beleidsadviseur.

Studenten, medewerkers en gasten van de TU Delft kunnen met algemene vragen en ideeën over diversiteit en inclusiviteit contact met ons opnemen via diversity@tudelft.nl

D&I Coordinator

Fatima Ait Bari MSc

D&I beleidsadviseur

Marije Severs MSc

D&I Office Manager

Martha de Bruijn

Advisor Outreach Student Diversity

Stavroula Manolaki

Facultaire diversiteitsmedewerkers

Binnen elke faculteit zijn er diversiteitsmedewerkers aangesteld om de diversiteit en inclusiviteit te bevorderen. Deze facultaire diversiteitsmedewerkers werken samen met het D&I Office en met medewerkers en studenten in hun eigen faculteit om hun werk- en leeromgeving diverser en inclusiever te maken.

Bouwkunde (BK) Community Officer

Ir. Cécile Calis

D&I-raad

De TU Delft heeft een D&I-raad opgericht, die wordt voorgezeten door de Chief Diversity Officer en verder bestaat uit de facultaire diversiteitsmedewerkers en andere vertegenwoordigers van de TU Delft. De D&I-raad fungeert als adviescommissie en klankbord voor de Diversity Officer en het D&I Office. Zo zal de raad bijvoorbeeld hulp en input bieden bij het vaststellen en uitwerken van aandachtsgebieden, strategieën en prioriteiten op het gebied van diversiteit en inclusiviteit.

Andere vertegenwoordigers D&I-raad

Abdelkader Karbache

Verbonden met Studentenraad

Prof. dr. ir. Ibo van der Poel

Mr. Andrea van der Kuip

Verbonden met HR TU Delft

Stella van der Meulen

Verbonden met ESA TU Delft

Prof. Zofia Lukszo

Verbonden met DEWIS

Mireille Howard-Snels

Verbonden met DiversAbility