Feiten en cijfers

De TU Delft is de oudste en grootste technische universiteit in Nederland.
Aan onze acht faculteiten bieden we zestien bachelor- en meer dan veertig masteropleidingen aan.
 

Dashboard genderdiversiteit

We streven naar een toename van het aantal vrouwelijke academische medewerkers en studenten, waarbij we gendergelijkheid en gelijkheid van mannen en vrouwen waarborgen. De man-vrouwverhouding aan de TU Delft, gemeten vanaf 2016 voor studenten en wetenschappelijk personeel, kan worden bekeken via het dashboard.