Erkennen & Waarderen

Het is een lang gekoesterde wens van de Nederlandse academische gemeenschap om de prestaties van wetenschappelijk personeel anders te beoordelen. In lijn met de nationale position paper Ruimte voor ieders talent en de strategie Impact voor een betere samenleving, heeft de TU Delft nu een perspectief geformuleerd op de erkenning en waardering van academici.

De Erkennen & Waarderen commissie van de TU Delft heeft onderzocht hoe de ambities uit de nationale position paper gerealiseerd kunnen worden en waar binnen de TU Delft de focus op moet liggen. Dialoogsessies met vertegenwoordigers van verschillende academische gemeenschappen leverden waardevolle input en inzichten op. Deze omvatten het minder nadruk leggen op het aantal publicaties, en meer op de andere domeinen, zoals onderwijs, teamwork en impact. Deze bredere vorm van erkenning en waardering sluit beter aan bij de huidige kerntaken van kennis- en onderwijsinstellingen en bij wat de samenleving vraagt. De conclusies en acties zijn verwoord in het TU Delft Recognition & Rewards Perspective 2021 - 2024.

Er zijn veel acties ondernomen om de mogelijkheden voor verschillende loopbaantrajecten te vergroten, gekoppeld aan de verschillende doelen en waarden van de TU Delft: onderzoek, onderwijs en innovatie. Deze zullen worden versterkt door dit nieuwe perspectief op Erkennen & Waarderen. De resulterende projecten richten zich op het bouwen op talent en het opbouwen van excellente teams om de benodigde cultuurverandering te ondersteunen. De volgende stap is het werven van projectleiders voor de verschillende projecten en het starten van het Erkennen & Waarderen programma samen met de TU Delft gemeenschap.

De modernisering van het systeem van erkennen en waarderen is sterk verbonden met het Open Science-programma van de universiteit. Om impact te creëren voor een betere samenleving wil de TU Delft Open Science naar een hoger plan tillen: een situatie waarin Open Science de standaard manier van onderzoek doen en onderwijs geven is, het "informatietijdperk" het "open tijdperk" is en alle betrokkenen op de best mogelijke manier worden erkend, beloond en gestimuleerd.