Acceptatie van financiële donaties aan de TU Delft

De TU Delft wil haar positie in de universitaire wereldtop verstevigen en verder uitbouwen, zoals omschreven in het TU Delft Strategisch Kader 2018-2024. Een van de strategische prioriteiten is om een toename van de inkomende middelen via donaties (4de geldstroom-financiering) te bewerkstelligen. Het Protocol acceptatie van donaties door de Technische Universiteit Delft heeft als doel dat op een consequente manier met alle donaties omgegaan wordt, en dat acceptatie op een verantwoorde manier gebeurt. Dit protocol is van toepassing op alle financiële donaties aan de TU Delft, zowel directe donaties als indirecte donaties via het Universiteitsfonds Delft.

De TU Delft waardeert het ten zeerste dat donateurs een bijdrage willen leveren aan onderwijs, onderzoek en innovatie. Donaties stellen de universiteit in staat om bijzondere activiteiten te ontplooien of initiatieven te nemen die anders niet mogelijk waren geweest. Vanzelfsprekend is het de verantwoordelijkheid van de universiteit om op een verantwoorde manier om te gaan met (potentiële) donaties. Door het hanteren van dit protocol wordt geborgd dat donaties een bijdrage leveren aan de strategische doelstellingen van de TU Delft en in lijn zijn met alle van toepassing zijnde codes en regelgeving.