Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersoon: voor medewerker en student

Een vertrouwenspersoon geeft steun en advies aan medewerkers en studenten die zich geconfronteerd zien met ongewenste omgangsvormen of die een vermoeden hebben van een mogelijke integriteitsschending aan de TU Delft. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt bij het verkennen van stappen die je kunt zetten. Je houdt daarbij altijd zelf de regie.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Zo nodig kan hij of zij doorverwijzen naar bijvoorbeeld het bedrijfsmaatschappelijk werk, een studentenpsycholoog, HR of een juridisch adviseur. Als oplossingen in de informele sfeer niet toereikend zijn, kun je besluiten tot het indienen van een formele klacht of melding. Ook hierbij kan de vertrouwenspersoon adviseren en ondersteunen.

Je kunt bij de vertrouwenspersonen terecht met kwesties op het gebied van:

  • Ongewenste omgangsvormen (zoals pesten, discriminatie, seksuele en andere vormen van intimidatie, stalking en geweld); en/of
  • Wetenschappelijke integriteit (bijvoorbeeld bij vermoedens van plagiaat, falsificatie of fraude bij onderzoek); en/of
  • Organisatorische integriteit (denk aan schendingen op het gebied van nevenwerkzaamheden, belangenverstrengeling, financiĆ«le fraude of machtsmisbruik).

Naast hun primaire rol als aanspreekpunt en klankbord, hebben de vertrouwenspersonen nog twee andere kerntaken. Via voorlichting over integriteit en sociale veiligheid binnen de universiteit dragen zij bij aan preventie en bewustwording. Daarnaast adviseren zij het bestuur en management naar aanleiding van trends en ontwikkelingen die zij vanuit hun rol waarnemen binnen de organisatie.

Team van vertrouwenspersonen

Op deze pagina stellen de vertrouwenspersonen zich aan je voor.