Vertrouwenspersonen

Als je geconfronteerd wordt met ongewenste omgangsvormen of een vermoeden hebt van een mogelijke integriteitsschending binnen de TU Delft, kun je voor steun en advies terecht bij een van de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt bij het verkennen van stappen die je kunt zetten. 

Voor alle vertrouwenspersonen geldt een strikte geheimhoudingsplicht. Zo nodig kunnen zij je doorverwijzen naar bijvoorbeeld een bedrijfsmaatschappelijk werker, een studentenpsycholoog, HR of een juridisch adviseur. Als oplossingen in de informele sfeer niet toereikend zijn, kun je besluiten tot het indienen van een formele klacht of melding. Ook hierbij kan de vertrouwenspersoon adviseren en ondersteunen.

Iedereen die bij de TU Delft werkt of studeert, kan bij het team vertrouwenspersonen terecht. Dat wil zeggen: medewerkers, studenten, buitenpromovendi en onderzoekers/docenten met een gastvrijheidsovereenkomst.

Zes vertrouwenspersonen

Het team telt vijf interne vertrouwenspersonen en Ć©Ć©n externe vertrouwenspersoon. Voor interne vertrouwenspersonen geldt dat zij werkzaam zijn bij een faculteit of dienst; het vertrouwenswerk is een TU-brede rol waarin zij door het College van Bestuur zijn benoemd. De externe vertrouwenspersoon is niet werkzaam bij de TU Delft.

Alle vertrouwenspersonen staan ten dienste van de hele TU Delft. Je kunt dus, afhankelijk van je vraag en voorkeur, zelf bepalen tot wie je je wendt. Dat kan een interne vertrouwenspersoon naar keuze zijn of de externe vertrouwenspersoon. Zo nodig kan de vertrouwenspersoon bij wie je aanklopt je in goed overleg ook doorverwijzen naar een collega binnen het team vertrouwenspersonen die over specifieke kennis en ervaring beschikt.

Ombudsfunctionarissen

Behalve vertrouwenspersonen kent de TU Delft ook twee ombudsfunctionarissen ā€“ een voor personeel en een voor studenten.

Welk type vragen?

Je kunt bij het team vertrouwenspersonen terecht met kwesties op het gebied van:

  • Wetenschappelijke integriteit. Vragen op dit gebied kunnen raken aan een breed scala aan onderzoeksgerelateerde themaā€™s ā€“ van discutabele methodologieĆ«n en kwesties op het gebied van samenwerking en auteurschap tot schendingen in de vorm van plagiaat, falsificatie en fraude.
  • Sociale integriteit. In deze categorie valt ongewenst gedrag in de vorm van bijvoorbeeld pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, stalking en geweld;
  • Organisatorische integriteit. Binnen dit domein valt te denken aan vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld nevenwerkzaamheden, financiĆ«le fraude, diefstal of machtsmisbruik.

Binnen het team vertrouwenpersonen is op elk van deze terreinen deskundigheid beschikbaar: van de interne vertrouwenspersonen zijn er twee gespecialiseerd in wetenschappelijke integriteit, terwijl de overige drie en de externe vertrouwenspersoon zich concentreren op de themagebieden sociale integriteit (ongewenst gedrag) en organisatorische integriteit.

Als je niet goed weet in welke categorie (of categorieƫn) je vraagstuk valt, is dat natuurlijk geen enkel probleem. De vertrouwenspersoon bij wie je aanklopt, denkt altijd met je mee en kan je zo nodig doorverwijzen.

Op deze pagina stelt het team zich aan je voor.

Voorlichting en advies

Naast hun primaire taak als aanspreekpunt en klankbord, dragen vertrouwenspersonen op twee manieren bij aan preventie en bewustwording:

  • Zij geven voorlichting aan medewerkers en studenten;
  • Zij adviseren het management en het bestuur, gevraagd en ongevraagd, over trends en ontwikkelingen binnen de TU Delft.

Dit laatste gebeurt onder meer in de vorm van een jaarverslag. De edities van 2021 en 2020 vind je hier.