Jaarverslagen

Ieder voorjaar leveren de interne vertrouwenspersonen sociale en organisatorische integriteit en de externe vertrouwenspersoon samen een verslag op over hun werk in het afgelopen kalenderjaar. Het jaarverslag wordt aangeboden aan het College van Bestuur en online gepubliceerd. Naast cijfermateriaal en procesinformatie bevatten de jaarverslagen informatie over opvallende ontwikkelingen die de vertrouwenspersonen hebben waargenomen binnen de TU Delft. Hier kunnen zij aanbevelingen aan verbinden.

Bij het opstellen van de jaarverslagen over 2020 en 2021 nam de externe vertrouwenspersoon het voortouw. Komende edities krijgen een nieuw format.