Commissie Wetenschappelijke Integriteit

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) TU Delft behandelt klachten over een vermoede inbreuk op de wetenschappelijke integriteit, begaan door een medewerker van de TU Delft, dan wel gepleegd door een andere persoon betrokken bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op de universiteit. De procedure is beschreven in de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit TU Delft.

De advisering over een klacht vindt plaats door drie leden, waaronder de voorzitter of de plaatsvervangende voorzitter. Indien de klacht betrekking heeft op onderwijsaangelegenheden, wordt een student-lid aan de behandelende commissie toegevoegd. De leden van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit zijn:
Prof.dr. M.J. van den Hoven, voorzitter (TBM)
Prof.dr. C.M. Jonker (EWI)
Prof.dr. M. van Ham (BK)
Prof.dr.ir. E.C. Slob (CiTG)
Prof. dr. ir. J.M.L. van Engelen (IO)

Secretariaat
Een klacht kan worden aangemeld bij de secretaris van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (mr. J.J. Nuijten), bij voorkeur schriftelijk t.a.v. Secretaris CWI of via jz@tudelft.nl. De secretaris is tevens aanspreekpunt voor andere vormen van contact met de CWI.