Op weg naar Strategisch Kader 2018-2024

Bij het ontwikkelen van het strategisch kader voor de periode 2018-2024 was de input van een breed scala aan stakeholders cruciaal. Deze interactie met stakeholders (medewerkers, studenten, alumni en partners buiten de universiteit) was in drie fasen georganiseerd, in totaal hebben bijna 600 mensen actief meegedacht. Een kalender met een selectie van activiteiten georganiseerd rondom het ontwikkelen van het Strategisch Kader 2018-2024, vind je hier

 • Fase 1: Advies
 • Fase 2: Consultatie
 • Fase 3: Besluitorming

Fase 1: Advies

Als eerste stap heeft het College van Bestuur een twaalftal Strategische Adviesgroepen in het leven geroepen. Deze groepen vertegenwoordigden een gebalanceerde mix van expertise bij gevestigde en relatief nieuwe medewerkers (bijvoorbeeld docenten met een Academic Career Track) van onze organisatie. De groepen hebben het College geadviseerd over een aantal specifieke themaā€™s:

 • Studenten en onderwijs
 • Onderzoek
 • Valorisatie
 • Mensen
 • Internationalisatie
 • Open Science
 • Alumni en branding
 • Ondersteunende diensten
 • Vastgoed
 • FinanciĆ«n
 • Business Intelligence
 • Risk & Compliance

Het werk van de Adviesgroepen is ingeluid bij de kick-off op 18 januari. Op 10 april kwamen de Adviesgroepen opnieuw bij elkaar bij een afsluitende werkconferentie om hun adviezen aan elkaar te presenteren. 

Hier vind je de namen van de 85 leden van de Adviesgroepen.

Fase 2: Consultatie

Op basis van het advies van de twaalf interne adviesgroepen, is toegewerkt naar een conceptstrategie. In dit proces werd een brede groep stakeholders betrokken. Zo zijn de eerste ideeĆ«n voor de conceptstrategie besproken met onder meer de afdelingsvoorzitters, de decanen, de directeuren en de Raad van Hoogleraren. De belangrijkste activiteiten in de consultatiefase waren de Open Meetings in de periode mei-juni: interactieve kleinschalige bijeenkomsten, elk gericht op een specifiek strategisch thema. Tijdens deze bijeenkomsten bespraken we de conceptstrategie met iedereen die daaraan wilde meewerken: studenten, promovendi, (wetenschappelijk) medewerkers, alumni maar ook onze relaties in het bedrijfsleven en organisaties in ons regionale netwerk. Het discussiĆ«ren deden we in kleine groepen op de typische TU Delft manier: ā€˜not just talking, but doingā€™.  De bijeenkomsten werden door Tim van der Hagen, voorzitter van het CvB geleid.

Een verslag van de Open Meetings 1 t/m 4 vind je hier , een verslag van de Open Meetings 5 t/m 9 vind je hier.

Tijdens de Open Meetings zijn verschillende deelnemers geĆÆnterviewd om de gezichten en ideeĆ«n achter de nieuwe strategie in beeld te brengen. Deze portretten zijn gebundeld in een portretgalerij.

Fase 3: Besluitvorming

Naar aanleiding van de aanbevelingen die in de consultatieperiode zijn gedaan, is de conceptstrategie verder verfijnd, aangevuld en aangepast. Het resultaat is vervolgens besproken met de Medezeggenschap. Op grond van deze discussies is de concepttekst afgerond. Na de instemming van de Gezamenlijke Vergadering met deze tekst en de goedkeuring van het document door de Raad van Toezicht, heeft het College van Bestuur het Strategic Framework 2018-2024 definitief vastgesteld. 

Nu begint eigenlijk pas het echte werk: de implementatie. Nu gaan we met elkaar vormgeven aan de richting die in het Strategisch Kader is vastgelegd. Als eerste stap zijn decanen en directeuren gevraagd wat het Strategisch Kader voor hen betekent: hoe kunnen hun faculteiten en diensten bijdragen aan het uitwerken en concretiseren van de doelstellingen? We hopen spoedig de eerste resultaten op deze website te kunnen laten zien. 

Briefwisseling in Delta

Collegevoorzitter Tim van der Hagen nodigde op deze website iedereen uit om mee te denken over de toekomst van de TU Delft. Delta-columnist Dap Hartmann ging in op deze uitnodiging. De briefwisseling die volgde ging over de toekomst van de universiteit, muziek en goede boeken.

Lees de briefwisseling van Dap en Tim hier