CESAER

De Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER), opgericht in 1990, is een internationale non-profit vereniging van vooraanstaande Europese technische universiteiten en technische hogescholen of faculteiten daarvan. CESAER staat voor wetenschappelijke excellentie in het technisch onderwijs en onderzoek, en de bevordering van innovatie door middel van nauwe samenwerking met de private en de publieke sector om de toepassing van geavanceerde kennis in de industrie en de maatschappij te waarborgen. De TU Delft is een van de stichtende leden van CESAER. Voor de periode 2018 - 2019 is de TU Delft vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van CESAER middels prof.ir. Karel Luyben (Rector Magnificus Emeritus) die de rol van Vice-President for Research vervult.

M.S. (Marieke) Wolthuis