Convergence TU Delft, Erasmus Universiteit en Erasmus MC

Complexe vraagstukken zoals energietransitie, digitalisering en klimaatverandering kunnen niet vanuit één of enkele disciplines benaderd worden. Het is daarom noodzaak om nieuwe convergerende disciplinaire verbindingen te ontwikkelen tussen technische wetenschappen, geneeskunde en sociale en economische wetenschappen. Tegen deze achtergrond hebben de besturen van TU Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus Medisch Centrum in april 2019 afspraken gemaakt om hun samenwerking structureel te versterken.

Convergence Health and Technology post doc programma