Diversiteitsbeleid

Diversiteit en inclusie aan de TU Delft

Aan de TU Delft staan mensen centraal. Een diverse TU Delft-gemeenschap draagt bij aan een solide basis voor kennisopbouw en is een voorwaarde voor een betekenisvolle verkenning en uitwisseling van ideeën. Bovendien maakt diversiteit innovatie mogelijk en stimuleert het groei en creativiteit. Aan de TU Delft, waar teamwork centraal staat, worden diverse teams, waaraan alle teamleden hun eigen specifieke kwaliteiten bijdragen, op waarde geschat. Bij de TU Delft maken we ons sterk voor een uitgebalanceerde en goed geïntegreerde studenten- en medewerkerspopulatie wat betreft gender en culturele achtergrond. Ook kijken we breder. Diversiteit gaat namelijk over alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. Deze aspecten staan hier. De hoogste leidinggevenden binnen het wetenschappelijk personeel dienen, samen met het ondersteunend personeel, de weg vrij te maken door het goede voorbeeld te geven.

Inclusie is een proces dat wetenschappers, ondersteunend personeel, studenten en gasten beter in staat stelt om actief deel te nemen aan het universiteitsleven. Een inclusieve cultuur waarin waarde wordt gehecht aan diversiteit verkleint het aantal institutionele silo’s en verbetert de uitwisseling van informatie, zowel binnen de TU Delft als met andere stakeholders. Inclusie verbetert de positie en deelname van medewerkers en studenten dankzij betere kansen, toegang tot middelen, meer zichtbaarheid en zeggenschap, en respect voor zowel individuele rechten als groepsrechten.

D&I Office

Het pas aan de TU Delft opgezette Diversity and Inclusion Office (D&I Office) wil een duurzame impact maken op verbetering van de campuscultuur, de demografische samenstelling en de kwaliteit van het onderwijs. Het D&I Office werkt samen met afdelingen en individuele personen binnen de gehele TU Delft aan een respectvolle, toegankelijke en inclusieve gemeenschap voor alle medewerkers, studenten en gasten. Het D&I Office zal zich focussen op zeven thema’s.

Het D&I Office wordt momenteel ingericht. Binnenkort zal er een beleidsadviseur worden aangetrokken die samen met het Office hoofd, de diversiteitscoördinator en secretariële ondersteuning het office zal vormen. Indien u in de tussentijd contact wilt hebben over diversiteitsbeleid en -initiatieven, aarzel dan niet om contact op te nemen met Tineke Dijkstra, beleidsadviseur sociale integriteit bij het Integrity Office, via: c.a.dijkstra@tudelft.nl.

Diversity Officer

Sinds september 2020 vervult prof. David Keyson (hoogleraar aan de faculteit Industrieel Ontwerpen) de rol van Diversity Officer. Heb je ideeën voor het Diversity Office? Neem dan contact met hem op via diversity@tudelft.nl