Diversiteitsbeleid

Diversiteit en inclusie aan de TU Delft

Aan de TU Delft staan mensen centraal. Een diverse TU Delft-gemeenschap draagt bij aan een solide basis voor kennisopbouw en is een voorwaarde voor een betekenisvolle verkenning en uitwisseling van ideeën. Bovendien maakt diversiteit innovatie mogelijk en stimuleert het groei en creativiteit. Aan de TU Delft, waar teamwork centraal staat, worden diverse teams, waaraan alle teamleden hun eigen specifieke kwaliteiten bijdragen, op waarde geschat. Bij de TU Delft maken we ons sterk voor een uitgebalanceerde en goed geïntegreerde studenten- en medewerkerspopulatie wat betreft gender en culturele achtergrond. Ook kijken we breder. Diversiteit gaat namelijk over alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. Deze aspecten staan hier. De hoogste leidinggevenden binnen het wetenschappelijk personeel dienen, samen met het ondersteunend personeel, de weg vrij te maken door het goede voorbeeld te geven.

Inclusie is een proces dat wetenschappers, ondersteunend personeel, studenten en gasten beter in staat stelt om actief deel te nemen aan het universiteitsleven. Een inclusieve cultuur waarin waarde wordt gehecht aan diversiteit verkleint het aantal institutionele silo’s en verbetert de uitwisseling van informatie, zowel binnen de TU Delft als met andere stakeholders. Inclusie verbetert de positie en deelname van medewerkers en studenten dankzij betere kansen, toegang tot middelen, meer zichtbaarheid en zeggenschap, en respect voor zowel individuele rechten als groepsrechten.

D&I Office

Sinds september 2020 vervult prof. David Keyson (hoogleraar aan de faculteit Industrieel Ontwerpen) de rol van Chief Diversity Officer. Hij is daarnaast hoofd van het Diversity and Inclusion Office (D&I Office), dat naast David Keyson bestaat uit een beleidsadviseur en een diversiteitscoördinator. Het D&I Office werkt aan een respectvolle, toegankelijke en inclusieve gemeenschap voor alle medewerkers, studenten en gasten. Dit doen ze gefocust op zeven thema’s en in samenwerking met afdelingen en individuen binnen de TU Delft. Wil je met het D&I Office in contact komen over diversiteitsbeleid en –initiatieven, aarzel dan niet om contact op te nemen via de diversiteitscoördinator Fatima Ait Bari.

Wil je weten welke paden je kunt bewandelen om hulp te krijgen met betrekking tot integriteitskwesties, bekijk dan de Routekaart Integriteit voor medewerkers of de Routekaart Integriteit voor studenten. Of ga naar de Integriteitswebsite waarin je alle informatie vindt over het integriteitsbeleid bij de TU Delft, zoals de TU Delft Gedragscode.

We streven naar een toename van het aantal vrouwelijke academische medewerkers en studenten, waarbij we gendergelijkheid en gelijkheid van mannen en vrouwen waarborgen. De man/vrouw-verhouding aan de TU Delft, gemeten vanaf 2016 voor studenten en wetenschappelijk personeel, kan worden bekeken via het dashboard.