Dashboard genderdiversiteit

We streven naar een toename van het aantal vrouwelijke academische medewerkers en studenten, waarbij we gendergelijkheid en gelijkheid van mannen en vrouwen waarborgen. De man/vrouw-verhouding aan de TU Delft, gemeten vanaf 2016 voor studenten en wetenschappelijk personeel, kan worden bekeken via het dashboard.