Diversity & Inclusion

Jezelf kunnen zijn, daar is waar het om draait binnen de Technische Universiteit Delft.

Studenten en medewerkers met verschillende achtergronden en culturen zouden zich welkom en ondersteund moeten voelen met al zijn of haar unieke eigenschappen en ervaringen. Diversiteit en inclusie (D&I) is daarom essentieel voor excellentie en innovatie.

De TU Delft vindt het belangrijk dat al haar studenten en medewerkers zich thuis en gewaardeerd voelen ongeacht geslacht, leeftijd, achtergrond, seksuele voorkeur of handicap. En waar onderlinge verschillen geaccepteerd worden. Op deze manier wordt ieders betrokkenheid vergroot en durft iedereen zich zelf te zijn.

Door een diverse pool van medewerkers komen vaardigheden en talenten tot bloei en zorgt diversiteit voor meerdere invalshoeken, inzichten en ideeën die direct bijdragen aan innovatie en creativiteit.

Diversiteit maakt dat de beslissingen die genomen worden beter afgewogen zijn. Als de medewerkers bij de TU Delft een afspiegeling vormen van de maatschappij in haar diversiteit, vergroot dit de aantrekkingskracht voor (internationale) studenten. Dit geeft ons toegang tot een enorme internationale talentenpool van studenten en medewerkers en helpt ons te kunnen concurreren op de (internationale) arbeidsmarkt. Ook zorgt een goede afspiegeling ervoor dat we vraagstukken uit de samenleving beter kunnen begrijpen en gemakkelijker op kunnen lossen.

De TU Delft staat voor diversiteit en inclusie. Zij bevordert dat iedereen die hier wil studeren of werken zich thuis voelt en het beste uit zichzelf kan halen.

Het in september 2017 opgerichte Diversity Office van de TU Delft brengt om die reden diversiteit en inclusie extra onder de aandacht en is hét aanspreekpunt voor (potentiële) studenten en medewerkers op het gebied van D&I.