Integriteitsbeleid

"Hoe gaan we om met elkaar en met de buitenwereld?"

Rekening houden met elkaar en met de waarden van anderen, respect hebben voor andermans eigendommen, het zijn dingen die we meestal automatisch doen. Dat we de belangen van de TU Delft behartigen in ons werk en dat we integer omgaan met gemeenschapsgeld, is ook niet iets dat veel toelichting nodig heeft.

Toch kunnen er situaties zijn waarin vragen rijzen. Zeker in onze moderne maatschappij, waarin de scheidslijnen tussen zakelijk en privé en thuis en werk verder vervagen en we in ons werk steeds vaker geconfronteerd worden met complexe onderwerpen en moeilijke vragen.

De TU Delft heeft een integriteitsbeleid, met een Code of Ethics, verschillende regelingen en commissies, om studenten en medewerkers te ondersteunen.

Herijking Integriteitsbeleid 2018

Het College van Bestuur heeft in januari 2018 een Commissie Herijking Integriteitsbeleid ingesteld. Deze commissie heeft als opdracht om rond de zomer een voorstel te doen voor een Integriteitsvisie TU Delft 2018-2024, die fungeert als een integraal ‘werkplan’ integriteit naar aanleiding van het TU Delft Strategic Framework.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

  • Prof.dr. Sabine Roeser (TBM, voorzitter);
  • Prof.dr.ir. Merle de Kreuk (CiTG);
  • Prof.dr. Bernard Dam (TNW);
  • Prof.dr.ir. Marja Elsinga (BK);
  • Prof.dr.ir. Rinze Benedictus (LR).

De commissie verwacht eind mei een conceptversie van de Integriteitsvisie te presenteren, en gaat daarover graag in gesprek met alle geledingen van de TU Delft: van studenten tot secretariaten, van promovendi tot hoogleraren. Daartoe zal een breed scala aan organisaties en personen door de commissie benaderd worden. Ook vindt er op woensdagmiddag 4 juli 2018 een werkconferentie over de Integriteitsvisie plaats. Meer informatie daarover en een aanmeldformulier verschijnen te zijner tijd op deze pagina.

Iedereen die vragen of suggesties voor de commissie heeft is van harte uitgenodigd om daarover contact op te nemen met dr. Lotte Melenhorst (commissiesecretaris), via integrity@tudelft.nl.

Route bij Integriteitsvraagstukken

Wat als je vermoedt dat iets niet door de beugel kan, er iets gebeurt dat niet hoort, of als je zelf een belangenconflict hebt? Het is belangrijk dat je de collega of student aanspreekt en de dialoog aangaat. Kom je er samen niet uit of wil je weten welke andere wegen je kunt bewandelen, bekijk dan de routekaart Integriteit.

 

 

Contact Commissie Herijking Integriteitsbeleid