Integriteitsbeleid

"Hoe gaan we om met elkaar en met de buitenwereld?"

Rekening houden met elkaar en met de waarden van anderen, respect hebben voor andermans eigendommen, het zijn dingen die we meestal automatisch doen. Dat we de belangen van de TU Delft behartigen in ons werk en dat we integer omgaan met gemeenschapsgeld, is ook niet iets dat veel toelichting nodig heeft.

Routekaart Integriteit

Toch kunnen er situaties zijn waarin vragen rijzen. Wat als je met een dilemma zit, vermoedt dat iets niet door de beugel kan, of zelf een belangenconflict hebt? Het is belangrijk om te proberen de dialoog aan te gaan en eventueel de betreffende collega of student aan te spreken. Wil je weten welke (andere) wegen je kunt bewandelen, bekijk dan de routekaart integriteit.

TU Delft Vision on Integrity 2018-2024

Hoe gaan we om met onze verantwoordelijkheden naar elkaar en de maatschappij? Het is belangrijk om daar regelmatig met elkaar bij stil te staan én waar nodig tot actie over te gaan. Reden voor het College van Bestuur van de TU Delft om op 25 september 2018 de “Vision on Integrity 2018-2024” vast te stellen.

Deze visie bouwt voort op het bestaande integriteitsbeleid, inclusief de Code of Ethics, en het Strategisch Kader 2018-2024. In de visie is rekening gehouden met de naleving van zorgplichten zoals die zijn beschreven in de nieuwe Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit die per 1 oktober 2018 in werking is getreden.

Implementatie

Momenteel worden er per werkagenda uit de Vision on Integrity implementatieplannen uitgewerkt door vier werkgroepen. Om de implementatie van het integriteitsbeleid te waarborgen wordt het College van Bestuur geadviseerd door de ‘Integrity Board’, onder voorzitterschap van prof.dr. Sabine Roeser (TBM, Integrity Officer).