Code of Ethics

De TU Delft wil haar idealen, waarden, uitgangspunten en verantwoordelijkheden duidelijk en expliciet uitdragen. De Code of Ethics is bedoeld om onze ambities zodanig ondubbelzinnig uiteen te zetten dat zij als inspiratiebron en richtsnoer kan dienen voor iedereen die deel uitmaakt van de TU Delft gemeenschap. Ook kan iedereen die samenwerkt met medewerkers en studenten van de TU Delft, of die op het punt staat bij de universiteit in dienst te treden of te gaan studeren, zo een goed beeld krijgen van de doelstellingen van de TU Delft en de ethische dilemma’s die bij het realiseren daarvan een rol kunnen spelen.

Een levend document

De Code of Ethics is uitdrukkelijk bedoeld als een ‘levend document’, dat voortdurend aangepast kan worden aan nieuwe inzichten of actuele onderwerpen. Het College van Bestuur heeft in de Vision on Integrity aangegeven dat het tijd is om de Code of Ethics te actualiseren, en heeft hier een werkgroep onder leiding van prof.dr. Sabine Roeser opdracht toe gegeven.

Andere gedragscodes

Naast de Code of Ethics is de TU Delft gebonden aan een aantal andere gedragscodes, zoals de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit en de Code Goed Bestuur. Deze Code of Ethics vormt hierop een aanvulling.

Consultatie: van ‘Code of Ethics’ naar ‘Code of Conduct’

Naar aanleiding van de publicatie van de TU Delft Vision on Integrity 2018-2024 in september 2018 heeft een werkgroep de opdracht gekregen om de TU Delft Code of Ethics te actualiseren, en te transformeren in een ‘TU Delft Code of Conduct’. Tot 20 september 2019 stond een concept van de nieuwe TU Delft Code of Conduct open voor consultatie voor alle studenten en medewerkers. De werkgroep verwacht de definitieve Code of Conduct in het najaar ter goedkeuring aan het College van het Bestuur te presenteren.