Code of Ethics

De TU Delft wil haar idealen, waarden, uitgangspunten en verantwoordelijkheden duidelijk en expliciet uitdragen. De Code of Ethics is bedoeld om onze ambities zodanig ondubbelzinnig uiteen te zetten dat zij als inspiratiebron en richtsnoer kan dienen voor iedereen die deel uitmaakt van de TU Delft gemeenschap. Ook kan iedereen die samenwerkt met medewerkers en studenten van de TU Delft, of die op het punt staat bij de universiteit in dienst te treden of te gaan studeren, zo een goed beeld krijgen van de doelstellingen van de TU Delft en de ethische dilemma’s die bij het realiseren daarvan een rol kunnen spelen.

Een levend document

De Code of Ethics is uitdrukkelijk bedoeld als een ‘levend document’, dat voortdurend aangepast kan worden aan nieuwe inzichten of actuele onderwerpen. Het College van Bestuur heeft in de Vision on Integrity aangegeven dat het tijd is om de Code of Ethics te actualiseren, en heeft hier een werkgroep onder leiding van prof.dr. Sabine Roeser opdracht toe gegeven.

Andere gedragscodes

Naast de Code of Ethics is de TU Delft gebonden aan een aantal andere gedragscodes, zoals de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit en de Code Goed Bestuur. Deze Code of Ethics vormt hierop een aanvulling.