Wetenschappelijke integriteit

De TU Delft gaat uit van gedeelde verantwoordelijkheid voor wetenschappelijke integriteit. Alle medewerkers die binnen de organisatie betrokken zijn bij onderzoek, onderwijs en impact hebben een eigen verantwoordelijkheid, maar de universiteit heeft ook zorgplichten. Zij volgt hiermee de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit, die op 1 oktober 2018 in werking is getreden.

De TU Delft heeft twee vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit: vertrouwelijke gesprekspartners voor medewerkers, studenten of gasten van de TU Delft die zich geconfronteerd zien met zaken die de wetenschappelijke integriteit raken en daarover van gedachten willen wisselen.

Ook kent de TU Delft een eigen Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit, die onder meer voorziet in een zorgvuldige en eerlijke procedure voor de behandeling van klachten omtrent wetenschappelijke integriteit en de daarop volgende besluitvorming.

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit TU Delft behandelt klachten over een vermoede inbreuk op de wetenschappelijke integriteit, begaan door een medewerker van de TU Delft, dan wel gepleegd door een andere persoon betrokken bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op de universiteit.