Wetenschappelijke integriteit

De TU Delft hecht als publiek gefinancierde organisatie veel waarde aan integriteit en ethische aspecten van het professioneel handelen van al haar medewerkers en studenten. Om de kwaliteit en onafhankelijkheid van het integriteitsbeleid te waarborgen wordt het College van Bestuur geadviseerd door de Co├Ârdinatiegroep Integriteit. De co├Ârdinatiegroep wordt voorgezeten door Prof.dr. S. Roeser (TBM), secretaris is is mr. J.J. Nuijten (jz@tudelft.nl).

De TU Delft gaat uit van een eigen verantwoordelijkheid voor het handhaven van de wetenschappelijke integriteit door alle medewerkers die binnen de organisatie zijn betrokken bij onderzoek en onderwijs. Zij volgt hierin de richtlijnen zoals deze zijn beschreven in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018).

Daarnaast kent de TU Delft een eigen Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit die onder meer voorziet in een klachtprocedure voor situaties op het gebied van schending van de wetenschappelijke integriteit die zich kunnen voordoen binnen de organisatie.