TU Delft Strategisch Kader 2018-2024

Begin 2018 heeft de TU Delft een nieuwe instellingsstrategie voor de komende jaren gepresenteerd: het Strategisch Kader 2018-2024.

Dit Strategisch Kader dient als een kompas voor de TU Delft en biedt richtlijnen voor de talloze grote en kleine beslissingen die op elk niveau en binnen elk onderdeel van de universiteit moeten worden genomen.

In de tekening beneden is de strategie verbeeld. Door te klikken op de blauwe stippen kun je meer te weten komen over de verschillende onderdelen van de strategie: Studenten & Onderwijs, Onderzoek & Innovatie, Mensen & Gemeenschap en Campus & Organisatie. Ook vind je in dit online document de TU Delft Visie, Missie en Kernwaarden. Over niet al te lange tijd hopen we hier ook updates te kunnen geven van wat we inmiddels met elkaar hebben bereikt.

Het Strategisch Kader 2018-2024 is ook als pdf te downloaden:
in het Nederlands (klik hier) of in het Engels (klik hier