Aardbevingsproblematiek Groningen Vision Team

De gaswinning in Groningen heeft negatieve gevolgen voor de inwoners. Hier bestaat veel maatschappelijke discussie over. De overheid moet acteren en kan dit beter vanuit een overkoepelend perspectief. Wetenschappers van de TU Delft kunnen met technisch-, ontwerp- en bestuursonderzoek kennis toevoegen. Bijvoorbeeld met onderzoek naar de diepe ondergrond, de reactie van gebouwen, risicomodellering, en besluitvorming met bewonersparticipatie. 

/* */