Towards a new strategy

TU Delft: impact for a better society

Dit jaar is er aan de TU Delft hard gewerkt aan een nieuwe instellingsstrategie voor de periode 2018-2024. Dit is gedaan samen met medewerkers, studenten, alumni en andere geïnteresseerden. In totaal hebben ruim 600 mensen meegedacht en meegewerkt aan de nieuwe instellingsstrategie.   

De resulterende tekst wordt nu voorgelegd aan de medezeggenschap en de Raad van Toezicht. De definitieve versie van het Strategisch Framework 2018-2024 zal naar verwachting eind van het jaar goedgekeurd worden. Meer over de totstandkoming van het strategisch framework en alle activiteiten lees je hier.

Na de goedkeuring begint het werk eigenlijk pas echt: dan gaan we met elkaar concreet aan de slag om onze doelen te realiseren. Ook daarover vind je tegen die tijd meer informatie op deze pagina.

Meer weten over de huidige strategie?

Net nieuw verschenen: de nieuwe onderwijsvisie:

Vision on Education

Meer weten over de strategie van de TU Delft voor de periode 2012 - 2017? Lees dan ook:

Nieuws & Update

Tijdens de Open Meetings rondom de nieuwe strategie heeft Agaath Diemel, tekstschrijver aan de TU Delft, verschillende deelnemers geïnterviewd om de gezichten en ideeën achter de nieuwe strategie in beeld te brengen. Deze portretten zijn nu gebundeld in een portretgalerij, je kunt ze hier bekijken.


Briefwisseling in Delta

Collegevoorzitter Tim van der Hagen nodigde op deze website iedereen uit om mee te denken over de toekomst van de TU Delft. Delta-columnist Dap Hartmann ging in op deze uitnodiging. De briefwisseling die volgde ging over de toekomst van de universiteit, muziek en goede boeken.

Lees de briefwisseling van Dap en Tim hier