Integriteitsbeleid

"Hoe gaan we om met elkaar en met de buitenwereld?"

Rekening houden met elkaar en met de waarden van anderen, respect hebben voor andermans eigendommen, het zijn dingen die we meestal automatisch doen. Dat we de belangen van de TU Delft behartigen in ons werk en dat we integer omgaan met gemeenschapsgeld, is ook niet iets dat veel toelichting nodig heeft.

Toch kunnen er situaties zijn waarin vragen rijzen. Zeker in onze moderne maatschappij, waarin de scheidslijnen tussen zakelijk en privé en thuis en werk verder vervagen en we in ons werk steeds vaker geconfronteerd worden met complexe onderwerpen en moeilijke vragen.

De TU Delft heeft een integriteitsbeleid, met een Code of Ethics, verschillende regelingen en commissies, om studenten en medewerkers te ondersteunen.

Route bij Integriteitsvraagstukken

Wat als je vermoedt dat iets niet door de beugel kan, er iets gebeurt dat niet hoort, of als je zelf een belangenconflict hebt? Het is belangrijk dat je de collega of student aanspreekt en de dialoog aangaat. Kom je er samen niet uit of wil je weten welke andere wegen je kunt bewandelen, bekijk dan de routekaart Integriteit.