Proces

Bij het ontwikkelen van het strategisch kader voor de periode 2018-2024 was de input van een breed scala aan stakeholders cruciaal. Deze interactie met stakeholders (medewerkers, studenten, alumni en partners buiten de universiteit) was in drie fasen georganiseerd, in totaal hebben bijna 600 mensen actief meegedacht.

 • Fase 1: Advies
 • Fase 2: Consultatie
 • Fase 3: Besluitorming

Fase 1: Advies

Als eerste stap heeft het College van Bestuur een twaalftal Strategische Adviesgroepen in het leven geroepen. Deze groepen vertegenwoordigden een gebalanceerde mix van expertise bij gevestigde en relatief nieuwe medewerkers (bijvoorbeeld docenten met een Tenure Track) van onze organisatie. De groepen hebben het College geadviseerd over een aantal specifieke thema’s:

 • Studenten en onderwijs
 • Onderzoek
 • Valorisatie
 • Mensen
 • Internationalisatie
 • Open Science
 • Alumni en branding
 • Ondersteunende diensten
 • Vastgoed
 • Financiën
 • Business Intelligence
 • Risk & Compliance

Het werk van de Adviesgroepen is ingeluid bij de kick-off op 18 januari. Op 10 april kwamen de Adviesgroepen opnieuw bij elkaar bij een afsluitende werkconferentie om hun adviezen aan elkaar te presenteren. 

Hier vind je de namen van de 85 leden van de Adviesgroepen.

Fase 2: Consultatie

Op basis van het advies van de twaalf interne adviesgroepen, is toegewerkt naar een conceptstrategie. In dit proces werd een brede groep stakeholders betrokken. Zo zijn de eerste ideeën voor de conceptstrategie besproken met onder meer de afdelingsvoorzitters, de decanen, de directeuren en de Raad van Hoogleraren. De belangrijkste activiteiten in de consultatiefase waren de Open Meetings in de periode mei-juni: interactieve kleinschalige bijeenkomsten, elk gericht op een specifiek strategisch thema. Tijdens deze bijeenkomsten bespraken we de conceptstrategie met iedereen die daaraan wilde meewerken: studenten, promovendi, (wetenschappelijk) medewerkers, alumni maar ook onze relaties in het bedrijfsleven en organisaties in ons regionale netwerk. Het discussiëren deden we in kleine groepen op de typische TU Delft manier: ‘not just talking, but doing’.  De bijeenkomsten werden door Tim van der Hagen, voorzitter van het CvB geleid.

Een verslag van de Open Meetings 1 t/m 4 vind je hier , een verslag van de Open Meetings 5 t/m 9 vind je hier.

Tijdens de Open Meetings zijn verschillende deelnemers geïnterviewd om de gezichten en ideeën achter de nieuwe strategie in beeld te brengen. Deze portretten zijn gebundeld in een portretgalerij.

Fase 3: Besluitvorming

Naar aanleiding van de aanbevelingen die in de consultatieperiode zijn gedaan, is de conceptstrategie verder verfijnd, aangevuld en aangepast. Het resultaat is nu voorgelegd aan de Medezeggenschap en Raad van Toezicht. De definitieve versie van het Strategic Framework 2018-2024 zal naar verwachting dit najaar formeel worden vastgesteld. Zo spoedig mogelijk daarna zal dit document beschikbaar zijn op deze website.

Nadat het strategisch framework formeel is vastgesteld, begint eigenlijk pas het echte werk: de implementatie. Dan gaan we met elkaar vorm geven aan de richting die in het framework is vastgelegd. Als eerste stap zullen decanen en directeuren gevraagd worden wat het framework voor hen betekent: hoe kunnen hun faculteiten en diensten bijdragen aan het uitwerken en concretiseren van de doelstellingen? Dit zal waarschijnlijk eind dit jaar een aanvang nemen.