Strategie - Roadmap 2020

De strategie van de TU Delft is vastgelegd in het instellingsplan Roadmap TU Delft 2020. Onze strategie is mede het resultaat van een universiteitsbrede discussie over de strategische koers van de TU Delft die heeft geleid tot een samenhangend geheel van strategische prioriteiten die het instellingsprofiel van de TU Delft in de toekomst verder moeten versterken.

Strategische prioriteiten

Onderwijs en studenten

 • Differentiatie en breedte bacheloropleidingen
 • Profilering masteropleidingen
 • Excellentieprogramma’s
 • Professional Doctorate in Engineering
 • Graduate School – Doctoral Education
 • Postacademisch onderwijs
 • Moderne (digitale) onderwijsvormen
 • 3TU samenwerking en samenwerking Leiden-Delft-Erasmus
 • Kwaliteit van de studenteninstroom
 • Studiesucces: ‘nominaal is normaal’
 • Didactische kwaliteit wetenschappelijke staf
 • Instellingsaccreditatie, kwaliteitsborging en studenttevredenheid

Onderzoek

 • Wetenschappelijk profiel – science-design-engineering
 • Wetenschappelijke zwaartepuntgebieden TU Delft
 • Focus en massa onderzoeksprogrammering
 • Interfacultaire samenwerkingsverbanden – TU Delft Institutes
 • Grand Challenges for Society – vier maatschappelijke zwaartepunten: Energy, Environment, Health, Infrastructure & Mobility
 • Strategische samenwerking onderzoek
 • Internationale peer reviews en rankings
 • Individuele kwaliteit en groepskwaliteit
 • Topsectoren en Horizon 2020
 • Fondsenwerving
 • Noodzaak state-of-the-art onderzoeksinfrastructuur

Kennisvalorisatie

 • Valorisatieprofiel TU Delft 2012-2020
 • Structurele samenwerking met bedrijven en overheden
 • Samenwerking met het mkb
 • Technologische Innovatiecampus Delft
 • Ondersteunende organisatie kennisvalorisatie - Valorisatiecentrum TU Delft
 • Ondernemerschapsonderwijs en ontwikkelen nieuwe bedrijvigheid
 • Intellectueel eigendom
 • Debat ethische aspecten publiek-private samenwerking

Campus en faciliteiten

 • Investeringsagenda: nieuwbouw en noodzakelijk onderhoud
 • Uitbouwen studentenhuisvesting
 • Meer e-based onderwijsvoorzieningen
 • TU Library – open access en landelijke taak

Mens(&)werk

 • Van financial control naar managementcontrol
 • Excellente academische en ondersteunende staf
 • State-of-the-art ICT-infrastructuur – wireless campus
 • Transparante informatiehuishouding en bestuurlijke informatie
 • Universiteitsdienst 2020 – duurzame bundeling dienstverlening
 • Sociale innovatie