Visie

Het groeiend aantal mensen op aarde en het streven naar steeds hogere welvaartniveaus leiden tot grote maatschappelijke vraagstukken.
De technologie en de hiervoor benodigde wetenschap die moderne technische universiteiten voortbrengen en overdragen zijn onmisbaar bij het oplossen hiervan.
Moderne technische universiteiten zijn een bron van nieuwe wetenschappelijke inzichten en technologische doorbraken, leiden ingenieurs en doctors op en zorgen voor brede ontwikkeling. Zij zijn daarmee een katalysator van innovatie en economische groei.
Ingenieurs zijn met hun geavanceerde kennis en kunde vitaal voor de samenleving en economie. Zij ontwikkelen op wetenschap gebaseerde technologische oplossingen die de kwaliteit van het leven van een groot aantal mensen be├»nvloeden.  

De TU Delft - als vooraanstaande ingenieursuniversiteit in de wereld - ziet het als haar maatschappelijke opdracht om technologische oplossingen aan te dragen die significante impact hebben op de weg naar een duurzame samenleving en een bloeiende economie. De TU Delft positioneert zich in de samenleving als open academische gemeenschap die via haar wetenschappelijke staf en alumni wijdvertakt is in de mondiale academische wereld en die wortelt in de nationale en regionale maatschappelijke en economische omgeving.

In andere delen van de wereld, vooral in het Verre Oosten, investeren overheden en bedrijven massief in wetenschappelijk onderzoek en innovatie. De kaart van de wetenschap zal in de komende decennia in de richting van deze landen verschuiven. De concurrentie tussen de universiteiten aan de top om geld en talent zal daarmee nog veel intensiever worden.

De TU Delft beschikt over een uitstekende pole position om met succes aan deze wedloop deel te nemen.