LEaDing Fellows Postdocs

Het LEaDing Fellows-postdocprogramma geeft 90 onlangs gepromoveerde onderzoekers van over de hele wereld de gelegenheid om twee jaar werkervaring op te doen in de uitdagende, internationaal geprezen multidisciplinaire omgeving van de volgende programmapartners:

  • Technische Universiteit Delft
  • Universiteit Leiden
  • Leids Universitair Medisch Centrum 
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Erasmus Medisch Centrum 

Doel van het LEaDing Fellows-programma is om ambitieuze en excellente onderzoekers in een vroeg stadium te helpen om nieuwe en overdraagbare onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen en ze daarmee uitzicht te geven op loopbaanopties in academisch onderzoek, het bedrijfsleven of de overheid. Zo worden hun loopbaankansen vergroot. 

Wat wij bieden

De TU Delft biedt uitstekende onderzoeksmogelijkheden en onderwijsfaciliteiten voor postdoctorale fellows. Algemene informatie over werken bij de TU Delft is hier te vinden.

Openings/calls

De Technische Universiteit Delft (TU Delft) heeft diverse vacatures voor onderzoekers binnen het LEaDing Fellows-postdocprogramma. 

LEaDing Fellows loopt van januari 2017 tot januari 2022. Het doel is mogelijkheden te bieden voor een internationale, intersectorale en interdisciplinaire onderzoeksopleiding, en voor transnationale en sectoroverstijgende mobiliteit. De werving vindt plaats in drie ronden:

  • Ronde 1: open van 1 februari t/m 31 maart 2017 (Gesloten
  • Ronde 2: open van 1 november t/m 10 januari 2018
  • Ronde 3: open van 1 september t/m 31 oktober 2018

Hoe kan ik solliciteren?

Kandidaten solliciteren met een zelf opgesteld onderzoeksvoorstel naar een aanstelling bij een van de partnerinstellingen. Volg de instructies op de algemene website van het LEaDing Fellows-programma, www.leadingfellows.eu/apply/

Meer informatie?

  • Verdere inlichtingen over het LEaDing Fellows-programma kun je inwinnen bij het programmabureau van LEaDing Fellows via www.leadingfellows.eu/contact/