Benefits & Rewards

Naast het salaris ontvang je bij de TU Delft jaarlijks een vakantie uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% en ontvang je maandelijks netto naar rato een werkkostenbijdrage van €27,00  en een bijdrage in de reiskosten voor woon-werkverkeer van €20,00. Bovenop deze bijdrage kunnen nieuwe medewerkers die verder dan 75 kilometer van hun werkplek wonen de eerste twee jaar van hun dienstverband aanspraak maken op een extra tegemoetkoming in de dagelijkse reiskosten. En kan je in aanmerking komen voor een vergoeding van verhuiskosten als je binnen twee jaar besluit binnen tien kilometer van de TU Delft te gaan wonen.

Daarnaast is het mogelijk om jaarlijks via het Individueel Keuzepakket Arbeidsvoorwaarden je eigen beloningspakket samen te stellen. Je bepaalt hiermee zelf (een deel) van het arbeidsvoorwaardenpakket én je krijgt fiscaal voordeel.

Je neemt deel  aan een pensioenregeling via het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) waarbij ongeveer twee derde door de TU Delft wordt betaald en één derde door de medewerker.