Challenge and be challenged

Een kenniseconomie versterkt de noodzaak van levenslang leren. We hechten dan ook groot belang aan de blijvende ontwikkeling van jou als een van onze medewerkers. 

We bieden zowel het wetenschappelijk als het ondersteunend personeel uiteenlopende opleidingen aan die geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Hierbij maken we onderscheid tussen een opleiding die wordt opgedragen en een opleiding uit eigen interesse. Onder opleiding verstaan we ook een studie, congresbezoek of studiereis.

We maken jaarlijks afspraken over ontwikkelingsmogelijkheden met je in de Resultaat- en Ontwikkelingscyclus (R&O cyclus). Deze is gericht op de begeleiding en ontwikkeling van de TU Delft medewerkers. Naast aandacht voor de functiebestanddelen kijken we naar je bekwaamheden, je (persoonlijke) ontwikkeling en je specifieke taakinvulling.