1. Impact: werken aan een betere maatschappij bij een internationale topuniversiteit

Werken bij de TU Delft is werken bij een topuniversiteit. In een internationale omgeving, omringd door getalenteerde mensen met een fascinatie voor wetenschap, design en technologie. Deze fascinatie zetten we samen met onze expertise en talenten in om bij te dragen aan de uitdagingen waar onze wereld voor staat. Denk aan klimaatverandering en de energietransitie, maar ook aan betere en betaalbare gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen. We doen dat met ons onderzoek, door het ontwikkelen van technologische oplossingen en het opleiden van de ingenieurs van de toekomst. En door koploper te zijn in het delen van wetenschap en het geven van online onderwijs. ‘Impact for a better society’ is niet voor niets ons motto.

Ook jij kunt hieraan bijdragen: als wetenschapper en docent of als collega in een van de ondersteunende directies zoals HR, Finance of ICT. De TU Delft is de oudste technische universiteit van Nederland en met 25.000 studenten en meer dan 7.000 collega’s ook nog eens de grootste werkgever in de regio. Binnen onze acht faculteiten, unieke laboratoria, onderzoeksinstituten, onderzoeksscholen en centrale ondersteuningsorganisatie bieden we een zeer breed scala aan functies. De kans is dus groot dat daar ook een nieuwe uitdaging voor jou tussen zit. 

2. Open internationale community met multidisciplinair teamwork

Meer dan een vijfde van onze studenten en meer dan de helft van onze wetenschappelijke staf komt van buiten Nederland. De TU Delft hecht veel waarde aan openheid. We zijn voorloper in open onderwijs en wetenschap, en stimuleren multidisciplinair teamwork tussen medewerkers van verschillende wetenschappelijke disciplines en universiteitsdiensten. We werken intensief samen met andere universiteiten, zoals de Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden, en met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarbij zien we geen grenzen: onze samenwerkingsverbanden strekken zich uit over heel Europa en de wereld. Op de campus zijn diverse bedrijven gevestigd en krijgen studenten en wetenschappers hulp bij het starten en opschalen van een kennisintensief bedrijf.

Bij de TU Delft werken we volgens zes waarden: Diversity (Diversiteit), Integrity (Integriteit), Respect, Engagement (Betrokkenheid) , Courage (Moed) en Trust (Vertrouwen). De eerste letters van de Engelse woorden vormen samen het woord DIRECT. In onze omgangsvormen zijn we ook vrij direct. We benoemen wat goed gaat en wat beter kan, en doen dat in ons enthousiasme soms zonder goed rekening te houden met gevoeligheden of gevoelens. We hebben een egalitaire manier van samenwerken en willen dat iedereen de intellectuele vrijheid ervaart om een bijdrage te leveren.

Een veilige en inclusieve werkomgeving

We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis en gewaardeerd voelt bij de TU Delft, ongeacht geslacht, leeftijd, achtergrond, seksuele voorkeur of handicap. En dat onderlinge verschillen geaccepteerd worden. Alleen dan komen talenten tot bloei en is er ruimte voor innovatie en creativiteit. Daarbij willen we een goede afspiegeling van de maatschappij vormen, zodat we vraagstukken uit de samenleving beter begrijpen en dus beter kunnen oplossen. Ons Diversity & Inclusion Office helpt ons om hier continu aandacht voor te hebben. Ook hebben we een gedragscode waar iedereen die deel uitmaakt van de TU Delft zich aan moet houden. Er zijn diverse verenigingen en netwerken actief waarbij je je als medewerker kunt aansluiten of waarmee de TU Delft samenwerkt:

 • DEWIS, netwerk voor vrouwelijke wetenschappers binnen de TU Delft
 • True U, netwerk voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender-medewerkers van de TU Delft
 • Werkse!, het werkbedrijf van de regio Delft
 • CESAER, een internationale non-profitvereniging van vooraanstaande Europese technische universiteiten en technische hogescholen
 • Workplace pride, het internationale platform voor LGBTI-inclusiviteit op het werk
 • UAF, een stichting die vluchtelingen ondersteunt bij studie en werk
 • Scholars at Risk, een fonds dat zich inzet voor studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Een veilige en inclusieve werkomgeving begint bij de TU Delft bij eerlijke en transparante werving en selectie van nieuwe collega’s. De TU Delft volgt daarom naast de eigen gedragscode, de 'NVP Sollicitatiecode', een gedragscode opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP). Door het naleven van de basisregels in deze gedragscode streven we naar een duidelijke sollicitatieprocedure, en kun je rekenen op gelijke behandeling en een eerlijke kans. Mocht je onverhoopt een sollicitatieprocedure als niet prettig ervaren hebben of heb je een klacht over een sollicitatieprocedure waarin je betrokken bent of was, dan kun je dat mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij de decaan of het management van de afdeling waar de vacature onder valt.

De TU Delft draagt ook in Europees verband bij aan een gezond en aantrekkelijk onderzoeksklimaat. Daarom heeft de Europese Commissie ons het logo HR Excellence in Research toegekend. Dit is een keurmerk van de Europese Unie.

3. Topfaciliteiten voor onderzoek, onderwijs en innovatie

 • De TU Delft heeft vele onderzoekslabs. Op de campus zijn ook diverse living labs waar nieuwe ontwikkelingen worden getest. In de Green Village ontwikkelen we duurzame oplossingen voor de energietransitie.
 • Alle faculteiten beschikken over goede onderwijsfaciliteiten voor colleges en practica. Wel is het zo dat de studentenpopulatie sterk gegroeid is de afgelopen jaren. Daarom is de TU Delft op dit moment extra gebouwen en faciliteiten aan het realiseren.  
 • Het Teaching Lab is een plek op de campus waar docenten samenkomen om hun onderwijs verder te ontwikkelen en verbeteren. De TU Delft heeft zeer goed geoutilleerde studio’s om opnames te maken voor onderwijsvideo’s.
 • Yes!Delft is de incubator voor technologiebedrijven, die veelal opgericht worden door studenten en wetenschappers van de TU Delft. 

4. Ruimte voor persoonlijke groei

Challenge, change, impact! Dat is waar de TU Delft voor staat. Om dit waar te maken, hebben we mensen nodig met de juiste kennis en vaardigheden. Mensen die zich bovendien continu blijven ontwikkelen. Bij de TU Delft motiveren we je daarvoor. Je kunt bij ons uiteenlopende opleidingen volgen en krijgt alle ruimte om congressen en bijeenkomsten bij te wonen die bijdragen aan jouw kennis of vaardigheden. In welke richting wil jij je ontwikkelen? Hierover spreek je regelmatig met je leidinggevende. Deze gesprekken maken deel uit van de resultaat- en ontwikkelingscyclus, die is gericht op jouw ontwikkeling en een goede begeleiding daarbij.

5. Goede arbeidsvoorwaarden

Als je bij de TU Delft werkt, krijg je salaris volgens de CAO Nederlandse Universiteiten. Dat betekent een goed basissalaris, ook voor PhD-kandidaten, en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Naast het salaris ontvang je jaarlijks een vakantie-uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Ook ontvang je maandelijks naar rato een werkkostenbijdrage van € 23,- netto, een internetvergoeding van € 25,- netto per maand en een thuiswerkvergoeding van maximaal €14,- per maand bij 1,0 fte, naar rato van de omvang van je dienstverband.

Woon je meer dan 75 kilometer van je werkplek? Dan kun je de eerste twee jaar van je dienstverband aanspraak maken op een extra tegemoetkoming in de dagelijkse reiskosten. Besluit je om binnen die twee jaar binnen 25 kilometer van de TU Delft te gaan wonen? Dan kun je in aanmerking komen voor een vergoeding van de verhuiskosten.

Daarnaast kun je via het Individueel Keuzepakket Arbeidsvoorwaarden jaarlijks je eigen beloningspakket samenstellen. Je kiest hiermee zelf (een deel van) het arbeidsvoorwaardenpakket én je krijgt fiscaal voordeel. Daarnaast profiteer je van een goede pensioenregeling via het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). De TU Delft betaalt hierbij ongeveer twee derde en jij een derde.

Werk en privé in balans

Je kunt je werktijden flexibel indelen en je hebt de mogelijkheid om parttime te werken. Ook kun je verlofuren kopen of verkopen en heb je recht op gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Op de campus vind je een internationaal kindercentrum met kinderopvang en een internationale basisschool. Internationale kandidaten ondersteunen we actief bij dual careers.

Als je niet in Nederland woont en erover denkt om bij ons te solliciteren, bekijk dan de Coming to Delft Service website. Je leest daar wat het betekent om in Nederland en in Delft te wonen en hoe we jou en je familie kunnen helpen.

HR Excellence in Research

HR Excellence in Research logo

De TU Delft wil ook in Europees verband bijdragen aan een gezond en aantrekkelijk onderzoeksklimaat. Omdat wij hier succesvol in zijn, heeft de Europese Commissie ons het logo HR Excellence in Research toegekend. Dit is een keurmerk van de Europese Unie.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Salaris & Pensioen

Verlof