HR Excellence in Research

In de Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) worden onderzoeksinstituten opgeroepen om het Handvest en de Gedragscode op te nemen in hun beleid. Het ‘HR Excellence in Research’-logo wordt aan onderzoeksinstituten toegekend als erkenning door de Europese Commissie dat zij significante voortgang hebben geboekt met de implementatie van het Handvest en de Gedragscode.

Aangezien de TU Delft veel waarde hecht aan een open en transparant Europees onderzoeksklimaat, heeft zij zich bij het HRS4R-project aangesloten met de ambitie het Handvest en de Gedragscode in 2013 te hebben geïntegreerd.

De TU Delft onderschrijft de beginselen van het Europees Handvest voor onderzoekers en de Gedragscode voor de werving van onderzoekers. Met trots maken wij bekend dat de Europese Commissie in 2013 het ‘Excellence in Research’-logo aan de TU Delft heeft toegekend.

Het Europees Handvest voor onderzoekers en de Gedragscode voor de rekrutering van onderzoekers

De Europese Commissie een Europees Handvest voor onderzoekers en een Gedragscode voor de rekrutering van onderzoekers aangenomen met als doel een open en transparant Europees onderzoeksklimaat te scheppen. Deze twee documenten, bedoeld voor zowel onderzoekers als werkgevers en financiers bij de overheid en in de particuliere sector, zijn belangrijke onderdelen van het beleid van de Europese Unie om onderzoek aantrekkelijk te maken als carrièreoptie.

 • Klik hier voor meer informatie over het Europese Handvest voor onderzoekers en de Gedragscode voor de werving van onderzoekers.

OTM Recruitment Guide / OTM-R Checklist

Hier vindt u een handleiding en checklist voor werving op basis van OTM (Open, Transparent, Merit) bij TU Delft. Beide maken deel uit van de interne beoordeling voor het ‘HR Excellence in Research’-logo. Daarnaast geeft de Recruitment Guide richtlijnen voor OTM-gebaseerd werven. De checklist geeft een algemeen overzicht van het beleid en de praktijk met betrekking tot OTM-gebaseerde werving door de TU Delft, plus mogelijkheden om het beleid te verbeteren.

 • Klik hier voor de (Engelstalige) OTM Recruitment Guide.
 • Klik hier voor de (Engelstalige) OTM-R Checklist.

Procedure HR for Excellence

Eerste fase

Interne analyse 2013
Er wordt een interne analyse uitgevoerd om vast te stellen of de TU Delft voldoet aan de vereisten uit het Handvest en de Gedragscode. Onze eigen regels en doelstellingen sluiten voor het merendeel aan op het Handvest en de Gedragscode. Er is een actieplan opgesteld om de verbeterpunten aan te pakken. Dit actieplan sluit aan op de doelen en doelstellingen zoals omschreven in het strategisch plan van de TU Delft, Roadmap 2020.

 • Klik hier voor de (Engelstalige) interne analyse 2013.
 • Klik hier voor het (Engelstalige) actieplan 2013-2018 van de TU Delft.

Zelfbeoordelingsrapport TU Delft
Dit rapport verschaft een update over de acties die zijn voorgesteld in het eerste HRS4R-actieplan dat de TU Delft in juni 2013 heeft ingediend bij de Europese Commissie. Het rapport geeft een overzicht van de vooruitgang die met betrekking tot de genoemde acties is geboekt en bevat toelichtingen op gebieden waarop de vooruitgang minder is geweest. Waar relevant geeft het rapport een overzicht van de voorgestelde volgende stappen bij de oorspronkelijke actiepunten.

 • Klik hier voor het (Engelstalige) zelfbeoordelingsrapport.

In het rapport wordt ook een overzicht gegeven van de implementatie-acties voor 2015-2016, met verwijzing naar verschillende onderwerpen uit het Handvest en de Gedragscode:

 • Ethische en professionele aspecten
 • Werving (rekrutering)
 • Arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid
 • Opleiding

Implementatiefase

Rapport interne beoordeling 2015
Dit rapport bevat een interne beoordeling van de acties die zijn voorgesteld in het eerste HRS4R-actieplan van juni 2013 en het zelfbeoordelingsrapport dat de TU Delft in November 2015 heeft ingediend bij de Europese Commissie. Het rapport geeft een overzicht van de vooruitgang die met betrekking tot de genoemde acties is geboekt en bevat toelichtingen op gebieden waarop de vooruitgang onder het gewenste niveau is gebleven. Waar relevant worden in het rapport vervolgstappen met betrekking tot de oorspronkelijke actiepunten voorgesteld.

 • Klik hier voor het (Engelstalige) rapport over de interne beoordeling.

Hernieuwingsfase

Hernieuwde interne beoordeling 2021
Deze documenten bevatten een hernieuwde beoordeling van de acties die zijn voorgesteld in het rapport over de interne beoordeling van 2015 en de voorbereiding van het locatiebezoek in februari 2020. Op basis van de aanbevelingen naar aanleiding van het locatiebezoek hebben we een hernieuwde beoordeling gemaakt op basis van de GAP-analyse van de 40 beginselen van het Handvest en de Gedragscode en een nieuw actieplan. Het rapport geeft een overzicht van de vooruitgang die met betrekking tot de genoemde acties is geboekt en bevat toelichtingen op gebieden waarop de vooruitgang onder het gewenste niveau is gebleven. Waar relevant worden in het rapport vervolgstappen met betrekking tot de oorspronkelijke actiepunten voorgesteld. Dit actieplan sluit aan op de doelen en doelstellingen beschreven in het TU Delft Strategisch Kader 2018-2024 en het HR­actieplan voor de lange termijn 2018-2024.

 • Klik hier voor de (Engelstalige) GAP-analyses 2021.

 • Klik hier voor het (Engelstalige) rapport over de hernieuwde interne beoordeling 2021.

 • Klik hier voor het (Engelstalige) actieplan 2021-2023 van de TU Delft.

 • Klik hier voor het (Engelstalige) HR-actieplan voor de lange termijn 2018-2024.