Paper gepubliceerd in Health Economics, Policy and Law over de voorkeuren in het desinvesteren van gezondheidsbehandelingen

Nieuws - 20 juni 2022 - Webredactie

Er is een paper gepubliceerd over PWE in Health Economics, Policy and Law genaamd "If you were a policymaker, which treatment would you disinvest? A participatory value evaluation on public preferences for active disinvestment of health care interventions in the Netherlands" geschreven door onder andere Adrienne Rotteveel, Niek Mouter en José Ignacio Hernández.

Op dit moment is niet bekend welke kenmerken van zorginterventies burgers belangrijk vinden bij het nemen van beslissingen over desinvesteringen (d.w.z. besluiten om de vergoeding stop te zetten). Daarom heeft deze studie tot doel de voorkeuren van burgers van Nederland ten aanzien van het relatieve belang van attributen van zorginterventies in de context van desinvestering te onderzoeken. In april en mei 2020 is een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) uitgevoerd. In deze PWE is aan 1143 Nederlanders gevraagd om minimaal € 100 miljoen te besparen door zorginterventies voor desinvestering te selecteren uit een lijst van acht niet-gelabelde zorginterventies, uitsluitend beschreven met attributen. Een portfoliokeuzemodel werd gebruikt om de keuzes van deelnemers te analyseren.

Deelnemers gaven er de voorkeur aan om interventies in de gezondheidszorg te desinvesteren, wat resulteert in een kleinere winst in kwaliteit van leven en levensverwachting die wordt geboden aan oudere patiëntengroepen. Portefeuilles (d.w.z. combinaties van zorginterventies) die tot kleinere besparingen leidden, kregen de voorkeur voor desinvesteringen boven portefeuilles met grotere besparingen. Het desinvesteren van zorginterventies die leiden tot minder gezondheidswinst en gericht zijn op oudere patiëntengroepen zal waarschijnlijk de meeste publieke steun krijgen. Door deze informatie mee te nemen in de selectie van kandidaat-interventies voor desinvestering en de communicatie over desinvesteringsbeslissingen, kunnen beleidsmakers het maatschappelijk draagvlak voor desinvestering vergroten.

/* */