Onderzoeksthema's

De onderzoekers betrokken bij HollandPTC hebben drie doelen voor ogen: high-precision proton therapy (waarbij de bestraling zo nauwkeurig mogelijk geprogrammeerd wordt op basis van scans van de tumor en de behandeling aan te passen is aan de meest recente informatie over de tumor), biology-driven proton therapy (waarbij fundamentele kennis over de biologische respons van kankercellen op bestraling als uitgangspunt wordt genomen bij het plannen van de behandeling) en value-based proton therapy (waarbij kostenefficiëntie en toegevoegde waarde voor de patiënt centraal staan). 

Al het onderzoek wordt uitgevoerd in wisselende samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers van TU Delft, Erasmus MC, LUMC, industriële partners en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland. Sinds kort hebben Amsterdam UMC en Antoni van Leeuwenhoek zich hierbij aangesloten.