Value-based proton therapy

Protonentherapie is momenteel nog duurder dan gewone radiotherapie. Zo is er een deeltjesversneller (cyclotron) nodig om de deeltjesbundel te genereren waarmee de tumor wordt bestraald. Bij iedere kankerindicatie moet dus afgewogen worden welk voordeel protonentherapie biedt en of dat voordeel opweegt tegen de hogere behandelkosten.

Wetenschappers van TU Delft, LUMC en Erasmus MC doen bij HollandPTC onderzoek naar manieren om protonentherapie kostenefficiënter te maken en om een onderbouwde keuze voor een bepaalde behandelingsmodaliteit te ondersteunen.

Het is voor de betaalbaarheid van de zorg van groot belang dat ook protonentherapie ‘value-based’ is. Dit wil zeggen, dat het kostenefficiëntie combineert met betere gezondheidsuitkomsten dan andere behandelopties en met een zo goed mogelijk welzijn van de patiënt.

Onderwerpen waaraan gewerkt wordt, zijn onder andere:

Het gebruik van ‘big data’ om meer inzicht te krijgen in de meerwaarde van protonentherapie, de kosteneffectiviteit van de behandeling en eventuele bijwerkingen
Mensgericht systeemontwerp, betere ‘workflows’
Ethiek van medische innovaties
Ondersteuning van het beslisproces, waarbij per patiënt alle beschikbare klinische en biologische informatie als input gebruikt wordt
Optimalisering van het welzijn van de patiënt tijdens de behandeling