ADAPTNOW

ADAPTNOW: Uiterst Nauwkeurige Behandeling van Kanker met Online-Adaptieve Protonentherapie

Een veelbelovende methode voor de behandeling van kanker is intensiteits-gemoduleerde protonentherapie (IMPT), een nieuwe en zeer geavanceerde vorm van protonentherapie. Het gebruik van protonen om een tumor te bestralen heeft duidelijke voordelen boven het gebruik van fotonen. Wanneer een hoogenergetische protonenbundel het lichaam van de patiënt binnenkomt geeft deze in eerste instantie slechts een kleine dosis af. De geabsorbeerde dosis neemt geleidelijk toe met toenemende diepte en stijgt tot een sterk gelokaliseerde dosispiek in de tumor. Deze piek staat bekend als de Bragg piek. IMPT heeft hiermee een uniek potentieel om gezonde weefsels te sparen. Echter, de sterk gelokaliseerde dosisdepositie maakt protonbehandelingen, IMPT in het bijzonder, zeer gevoelig voor de dagelijkse veranderingen die vaak optreden in de anatomie van de patiënt als gevolg van o.a. orgaanbeweging, variaties in de uitlijning van de patiënt, en/of tumorregressie. Deze variaties kunnen, indien niet adequaat behandeld, ernstige overdosis aan gezonde weefsels en/of onderdosering van de tumor tot gevolg hebben.

Met de aanstaande introductie van protonentherapie in Nederland, is het opportuun om nieuwe, beeldgestuurde en adaptieve behandelstrategieën te ontwikkelen die de hiervoor genoemde beperkingen verhelpen en het mogelijk maken om de uitstekende fysische eigenschappen van protonen in vergelijking met fotonen volledig te benutten. In het ADAPTNOW project zullen we nieuwe methoden ontwikkelen om de anatomie vlak voor iedere dagelijkse behandeling zichtbaar te maken, het behandelplan snel aan te passen aan de waargenomen variaties, en de geleverde dosis te controleren tijdens het uitvoeren van de bestraling. Deze online-adaptieve behandelingsstrategie zal gebruik maken van unieke beeldgeleidingssystemen die in het Holland Particle Therapy Centre (HollandPTC) zullen worden gerealiseerd, zoals een in-room CT-scanner die zijn patiënttafel deelt met de protonentherapieapparatuur en instrumenten om de positie van de Bragg piek in-vivo te bepalen via beeldvorming van de door de protonen opgewekte prompte gamma (PG) straling.

ADAPTNOW beoogt hiermee procedures voor sterk geautomatiseerde en kostenefficiënte, beeldgestuurde dagelijkse dosisaanpassing en in-vivo QA te ontwikkelen. Dit zal zorgen voor meer accurate bestraling van de tumor terwijl de dosis in gezonde weefsels wordt verminderd, met als doel  bijwerkingen te verminderen en kwaliteit van leven te verbeteren.

ADAPTNOW is een Medical Delta samenwerking die de expertise van TU Delft, Erasmus MC, LUMC, HollandPTC, en de industrie bij elkaar brengt. De leidende onderzoekers zijn Dr. Mischa Hoogeman (Erasmus MC), Dr. Marius Staring (LUMC), en Dr. Dennis Schaart (TU Delft). Het project wordt mede gefinancierd door ZonMw.