PWE versus Kosten-Baten Analyse: verschillende aanbevelingen in de context van investeringen in stedelijke mobiliteit

Nieuws - 28 januari 2021 - Webredactie

Onlangs is een paper gepubliceerd over de eventuele verschillende beleidsaanbevelingen die leiden uit een een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) en een Kosten-Baten Analyse (KBA) in de context van investeringen in stedelijke mobiliteit. Niek Mouter, Paul Koster en Thijs Dekker onderzochten dit aan de hand van een PWE en verschillende KBA’s die zijn uitgevoerd voor 16 stedelijke mobiliteits-investeringsprojecten. Het onderzoek heeft indicatieve aanwijzingen gevonden dat projecten die zich richten op het verbeteren van de verkeersveiligheid en verbeteringen voor fietsers/voetgangers hoger scoren in de PWE, terwijl autoprojecten hoger scoren in de KBA-analyse.