Reglementen

De TU Delft hanteert een aantal vaste huisregels. Deze hebben betrekking tot de goede gang van zaken in en het gebruik van de gebouwen, terreinen en voorzieningen van de Technische Universiteit Delft door studenten en bezoekers.

 

 

 


HUISREGELS SPORT

Sportkaart verplicht

Je hebt alleen toegang tot de sportaccommodaties met een geldige sportkaart, die je op verzoek van de medewerkers moet kunnen tonen. De sportkaart is je persoonlijke eigendom, ga er dus voorzichtig mee om. Bij verlies, diefstal of (ernstige) beschadiging van de kaart kun je voor euro 7,50 een duplicaat aanschaffen. 

Groepslessen

Om je aan te melden voor een groepsles, dien je allereerst in te loggen op de website. De registratie opent om 13:00 uur op de dag van de groepsles. Als je geen netID hebt, stuur voor 13:00 uur een e-mail naar sportsc@tudelft.nl. Haal je leskaart minstens 5 minuten voor aanvang van de les op bij de Sports Desk. Als je te laat bent voor de groepsles wordt je plek vergeven aan iemand op de reservelijst.

Reservelijst

Als een groepsles volzet is, kun je vanaf 30 minuten voor de les op de reservelijst geplaatst worden. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.  Je kunt alsnog meedoen aan de groepsles, in het geval een plek vrijkomt.


Meld vermissing... voorkom misbruik!

Gebruik van sport- en/of fitnesskaarten is te allen tijde strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan gebruik te maken van een (gevonden) sport- en/of fitnesskaart van iemand anders. Om vermissing en/of misbruik te voorkomen, adviseren we je je zoekgeraakte sport- en/of fitnesskaart te melden bij de Sportbalie.

Helaas is S&C genoodzaakt onrechtmatig gebruik van sport- en fitnesskaarten tegen te gaan: sport- en/of fitnesskaarten waarvan ten onrechte gebruik wordt gemaakt, worden gedeactiveerd en alleen teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar indien deze vooraf zijn opgegeven als vermist.

Prijzen

Met een algemene sportkaart mag je deelnemen aan alle activiteiten, behalve de activiteiten waarvoor een aanvullende prijs geldt, zoals fitness.

Restitutie aanschafprijs sportkaart

Met ingang van 17 augustus 2015 geldt de aangepaste restitutieregeling. Deze regeling zal de huidige restitutieregeling vervangen en komt tegemoet aan de grote groep studenten waarvan aan het begin van het collegejaar al duidelijk is dat zij tot uiterlijk februari gebruik zullen maken van het studieprogramma van de TU Delft.  Een student die in de periode augustus-januari een sportkaart koopt en aan kan tonen dat hij/zij in januari terugkeert naar het buitenland of stage gaat lopen of studeren in het buitenland krijgt bij aankoop van zijn sportkaart direct restitutie. In deze periode geldt een vastgesteld restitutiebedrag van €58, wat betekent dat de student aan de Sportbalie enkel het gesaldeerde bedrag van €52 (€110-€58) dient te betalen.

De volgende documenten dienen te worden overlegd aan de Sportbalie:

- Stageovereenkomst (met vermelding van ingangsdatum erop) of bewijs van inschrijving studie met als uiterlijke einddatum 01-02-2016.

 • Voorbeeld 1

Indien een student in september een sportkaart koopt, en aan kan tonen dat hij/zij in januari (terug) naar het buitenland gaat, betaalt hij/zij €52 aan de Sportbalie. De sportkaart is in dit geval geldig t/m 31 januari 2016.

 • Voorbeeld 2

Indien een student in november een sportkaart koopt, en aan kan tonen dat hij/zij in januari (terug) naar het buitenland gaat, betaalt hij/zij €52 aan de Sportbalie. De sportkaart is in dit geval geldig t/m 31 januari 2016.

 • Voorbeeld 3

Indien een student in september een sportkaart koopt voor een volledig jaar, betaalt hij/zij €110 aan de Sportbalie. Wanneer de student in januari besluit om eind maart een buitenlandse stage te gaan doen dan kan hij/zij ervoor kiezen om achteraf een restitutiebedrag te laten uitkeren van €58. De sportkaart is in dit geval geldig t/m 31 januari 2016. Indien de student toch graag t/m maart door wil sporten, dan kan dat, maar vervalt wel het recht op restitutie.

Let op; er wordt met de aangepaste restitutieregeling dus altijd gewerkt met een vast restitutiebedrag van €58, geldend t/m 31 januari 2016. Gezien de tarieven van de sportkaart vanaf 1 februari 2016 regelmatig worden bijgesteld, geldt restitutie niet na 1 februari 2016.

In geval van blessures wordt op individuele basis gekeken naar restitutiemogelijkheden. Bij blessures dient een doktersverklaring te worden overlegd.

Sportief gedrag

Sporters gedragen zich overal sportief: op het veld, in de zaal, op de baan, in het Sportcafé enz.

Sportkleding

 • Sporten doe je in sportkleding;
 • Sportschoenen voor gebruik in de binnenaccommodaties moeten schoon zijn en mogen niet als buitenschoeisel zijn gebruikt;
 • Sportschoenen die strepen op de vloer achterlaten (vooral zwarte zolen), zijn verboden in de sportzalen;
 • Tennisschoenen zijn verplicht op de SmashCourt banen;
 • De DOJO moet blootsvoets betreden worden of met specifiek hiervoor bedoeld schoeisel.

Risicovolle sporten

Een aantal risicovolle sporten (bijvoorbeeld klimmen en schermen) mogen alleen beoefend worden onder toezicht van een docent.


Correct achterlaten accommodatie

Laat accommodatie (sporthallen, kleedkamers, enz.) na gebruik netjes achter. Zo nodig brengen we schoonmaakkosten in rekening bij de huurder/gebruiker.


HUISREGELS CULTUUR

Vrij gebruik ruimtes
Met de aanschaf van een abonnement (muziek, dans & theater, dj, theater, film en foto) staan er veel ruimtes tot je beschikking. De instrumenten en apparatuur zijn kostbaar. Daarom hebben we een aantal regels waar iedereen zich aan moet houden. Je wordt geacht deze regels te kennen. Bij de balie kun je terecht voor meer informatie.

Werkstukken
Werkstukken die je gemaakt hebt bij Cultuur blijven tot twee maanden na de cursus eigendom van Sport & Cultuur; daarna kun je ze afhalen. Sport & Cultuur bewaart achtergelaten werken tot de start van het nieuwe collegejaar; daarna worden ze definitief eigendom van Sport & Cultuur en heeft Sport en Cultuur tevens het recht om werkstukken voor publicaties te gebruiken. 

Schade
Als je schade aan materialen of faciliteiten constateert of veroorzaakt, meld dit dan direct bij een van de balies van de Sport & Cultuur. Zo kunnen we het onderhoud goed bijhouden. Schade door nalatig gedrag verhalen we op de veroorzaker.

Gevonden voorwerpen
Ben je iets kwijt of heb je zelf iets gevonden? Meld dit dan bij een van de baliemedewerkers van Sport & Cultuur. Als je iets verloren bent, noteert de baliemedewerker je naam en telefoonnummer. 

Consumpties
Het is niet toegestaan dranken en/of etenswaren op de sportvelden en in de accommodaties te consumeren, te verstrekken of te verkopen. Het gebruik van consumpties is alleen toegestaan in het Sportcafé en het Cultuurcafé. 

Rookverbod
Bij Sport & Cultuur geldt een algeheel rookverbod.

Lokaal terugbrengen in nulstand
De lokalen en ruimtes moeten na gebruik netjes worden achtergelaten en worden teruggebracht in de zogenaamde nulstand. In ieder lokaal hangt een plattegrond met deze nulstand. Heb je van een ruimte gebruik gemaakt, dan ben jij er verantwoordelijk voor om de ruimte weer in de nulstand achter te laten. Zo nodig brengen we schoonmaakkosten in rekening bij de huurder/gebruiker.
Het is niet toegestaan om spullen te verplaatsen tussen de verschillende ruimtes. Wanneer je iets mist in een lokaal, of het lokaal niet aantref in de nulstand, meld dit dan aan de balie.

 

 

 


ALGEMENE VOORWAARDEN UNIT SPORT & CULTUUR

Nooduitgangen
De nooduitgangen moeten altijd vrij worden gehouden in verband met de brandveiligheid.

Prijzen
Bij elke cursus staat de prijs voor studenten en voor overigen vermeld op de website van Sport en Cultuur. De prijzen van de cursussen zijn inclusief materiaal, tenzij dit anders vermeld staat in de cursusinformatie.

Prijswijzigingen
De Unit Sport & Cultuur behoudt zich het recht voor om zo nodig gedurende het seizoen prijswijzigingen door te voeren.

Annulering activiteiten
Sport & Cultuur behoudt zich het recht voor om aangekondigde activiteiten te annuleren. Aan eventuele fouten in de aankondigingen en/of prijzen van activiteiten kunnen geen rechten worden ontleend.

Restitutie
Aankopen bij Sport & Cultuur worden niet geruild of vergoed, behalve wanneer:

 • de activiteit waarvoor je hebt betaald door Sport & Cultuur is afgelast;
 • je na auditie of selectie niet bent toegelaten tot een activiteit waarvoor je hebt betaald;
 • de activiteit waarvoor je per bank/giro hebt betaald vol blijkt te zijn.

Aansprakelijkheid
Deelnemen aan activiteiten bij Sport & Cultuur doe je op eigen risico. Sport & Cultuur is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen. Laat daarom geen waardevolle bezittingen onbewaakt achter in de ruimtes en kleedkamers. Bij Sport kun je gratis gebruik maken van een locker om je spullen in op te bergen. We adviseren je om te zorgen voor een adequate Wettelijke Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering.

Missen cursus
Een cursus bestaat (met uitzondering van sommige ART-3D cursussen) uit 7 lessen. De unit Sport & Cultuur behoudt zich het recht eenmalig de cursus door ziekte of afwezigheid van de docent een week op te schuiven, houd daarom altijd rekening met een periode van 8 weken.

Mocht een cursist onverhoopt een les moeten missen, is het helaas niet mogelijk om deze in te halen.

Externen
Ben je extern (geen student of TU-medewerker) en heb je interesse in een van onze cursussen? Dan ben je van harte welkom om je lastminute in te schrijven. Dit betekent dat je langs kunt komen als de cursus van start gaat om te zien of er nog een plekje vrij is. Als dit het geval is, kun je je na de les direct inschrijven. Op de dag dat de cursus van start gaat, kun je naar de Cultuur balie bellen om te vragen of er plaats is. Studenten krijgen bij ons altijd voorrang.

Kortingen

 • WO studenten van andere universiteiten dan de TU-Delft kunnen deelnemen aan het cultuuraanbod tegen studententarief (50%);
 • HBO studenten kunnen deelnemen aan het aanbod tegen medewerkers tarief (10%);
 • PHD studenten kunnen deelnemen aan het aanbod tegen studententarief (50%), mits je op onze PHD lijst staat. 

Posters
Studenten/verenigingen mogen uitsluitend posters ophangen op de daarvoor bestemde plekken en uitsluitend met goedkeuring van de de afdeling Communication van S&C.