Studie en topsport: TU Delft maakt het mogelijk

De TU Delft ondersteunt studenten die studie en topsport combineren en investeert in het ontwikkelen van talent binnen en buiten de collegebanken.

Topsport en studie vragen vaak beiden volledige commitment. Een regulier onderwijsprogramma kan daardoor lastig te combineren zijn met een trainingsprogramma op topsportniveau. Het topsportbeleid van de TU Delft is gericht op het voorkomen of beperken van eventuele studievertraging.

Aan het begin van elk academisch jaar wordt met elke topsporter een individueel studieplan opgesteld, waardoor ambities en verwachtingen in een vroeg stadium worden vastgesteld of bijgesteld. Ook kan de topsporter tijdens zijn of haar studie voor advies en begeleiding terecht bij de studieadviseurs en de topsportcoördinator. Uiteraard krijgen alle topsporters toegang tot de sportfaciliteiten van de Unit Sport. Daarnaast wordt op individueel niveau bekeken of de topsporter in aanmerking komt voor financiële ondersteuning in de vorm van de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS) en sponsoring. 

Onze topsporters

Dit academisch jaar hebben zo’n 50 studenten een TU Delft-topsportstatus. Onder de topsporters zitten naast vele talenten ook Nederlands-, Europees- en Wereldkampioenen en Olympische deelnemers. Onze topsporters vertegenwoordigen samen een breed scala aan sporten. Delft staat bekend om haar professionele roeiers, daarnaast wordt ook topsport beoefend in onder andere handboogschieten, schermen, judo, autosport en zeilen. 

Boris Burkhardt

Uitgelicht in juni/juli: Ralf Rienks

Ralf Rienks

Elke maand belichten een bijzondere prestatie, succes of persoonlijk verhaal.

Topsporter Ralf Rienks bereidt zich voor op een aantal belangrijke internationale roeitoernooien. De afgelopen maanden heeft hij, samen met zijn broer, goed gepresteerd in de 2-. Deze prestaties hebben ertoe geleid dat zij beiden zijn geselecteerd in de 4-, waarmee zij de afgelopen twee wedstrijden hard genoeg hebben gevaren om van 19 tot 23 juli te mogen deelnemen aan het World Rowing Under 23 Championships in Bulgarije! Voor die tijd mag de ploeg ook deelnemen aan de World Rowing Cup III in Luzern, Zwitserland. “Ik ben erg benieuwd hoe dat gaat tussen de wereldtoppers.”, aldus Ralf.

Vanwege de volledige focus op het roeien, heeft hij ervoor gekozen om één van zijn twee studievakken niet te volgen. Het vak heeft veel verplichte practica en deadlines, waardoor sport en studie niet te combineren is. Na de zomer pakt Ralf de studie Klinische Technologie weer op.

Wij wensen Ralf veel succes met zijn roei-avonturen deze zomer!

Topsportcoördinator

Voor advies en begeleiding kunnen topsporters terecht bij topsportcoördinator Olga Peters. Zij denkt mee hoe de combinatie van studie en sport goed op elkaar afgestemd kan worden. Olga is het vaste aanspreekpunt voor de topsporters en is onder andere verantwoordelijk voor het aanvragen en toekennen van TUD-topsportstatus en bijbehorende faciliteiten. Zij verzorgt tevens de intake, stelt de onderwijsplanning op, organiseert bijeenkomsten en lezingen, voert tussentijdse gesprekken; alles in nauwe samenwerking met de studieadviseurs van de faculteiten.

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie over bijvoorbeeld de topsportregelingen, dan kun je contact opnemen met Olga Peters via topsport-sc@tudelft.nl.

Olga Peters

TU Delft - topsportstatus aanvragen

Je kunt in aanmerking komen voor de TU Delft-topsportstatus als je beschikt over een NOC*NSF-status of een Den Haag Topsport-registratie:
 
1. Vul het topsportformulier in;
  
2. Dien het in bij Olga Peters via topsport-sc@tudelft.nl of geef het af bij de Sportbalie t.a.v. Olga Peters;
  
3. Zij stelt vast of je wel of niet binnen de TU Delft-topsportregeling valt.