Cornelis Bernardus van Niel

In zijn jaren als hoogleraar microbiologie in Delft, had Kluyver een aantal erg getalenteerde studenten en doctoranda onder zich. De eerste, en meest invloedrijke, was Cornelis van Driel, met wie hij voor altijd een goede vriend en collega zou blijven, ondanks het feit dat Cornelis al vroeg naar de VS verhuisde, wat zorgde dat ontmoetingen tussen de twee schaars waren.

'Delft School of Microbiology'
 
Van Niel was, natuurlijk, de man die de frase 'Delft School of Microbiology' bedacht. Vandaag de dag wordt hij herinnerd als charismatische docent, vooral van zijn zomerschool in Pacific Grove, en veel vooraanstaande wetenschappers weten hun Delftse roots via zijn onderzoek te traceren.

De wetenschapper

Hij wijdde ook een groot deel van zijn tijd aan het bestuderen van de fototropische zwavel-bacterie. Hij begon het onderzoek in Delft en zette het voort toen hij naar de VS verhuisde en professor werd in het Hopkins Marine Station in Californië. Tevens werd hij met Kluyver mede-auteur van een invloedrijk stuk over vergelijkende biochemie, dat beschreef dat metabolische reacties gelijksoortig in alle dieren.

Cornelis Bernardus van Niel 1897-1985