100 jaar Botanische Tuin

100 jaar Botanische Tuin

Een kleine honderd jaar geleden, op 14 oktober 1917, werd de botanische tuin als Cultuurtuin voor Technische Gewassen geopend. De tuin is tot stand gekomen op aandringen van hoogleraar technische plantkunde Gerrit van Iterson jr.: “wil de aanstaande ingenieur de processen welke vereist worden ter verkrijging van de zo gewichtige producten uit het plantenrijk volkomen kunnen doorgronden, dan zal hem de gelegenheid moeten worden geschonken de gewassen, welke daarvoor het uitgangspunt zijn, zoals zij aan de techniek worden aangeboden, in de meeste gevallen in levende toestand, te bestuderen.”

Indonesië

Vezels, latex, gommen, harsen, hout, verfstoffen uit voornamelijk Indonesië waren onbekende grondstoffen voor nieuwe producten. De tuin werd een leverancier voor nieuwe Nederlandse industrie in Delft, zoals de olie- en pindafabriek (Calvé), de Gutta Perscha (Apollo banden) fabriek, de lijm- en gistfabriek (Gist Brocades,). Deze bloeiperiode kwam na de Tweede Wereldoorlog ten einde met het verbreken van de banden tussen Nederland en Indonesië.

Afbeelding 1. De originele tuin

De Botanische Tuin nu

De ruim 8000 planten in de Botanische Tuin vormen net als toen nog steeds een bron voor nieuwe industriële ontwikkelingen, bijvoorbeeld: de roze LED-technologie voor meerlagenteelt en efficiënte plantengroei in kassen, het ultra fijnstof afvangsysteem voor luchtzuivering, vezels voor nieuwe biologische composieten, Vetiver-grassen als oeverbescherming enz. De Botanische Tuin blijft een bron voor bio-geïnspireerde technologische innovaties.