1864 - Adrien Huet

Civiel Ingenieur Adrien Huet kreeg de taak om het onderwijs in Werktuigbouwkunde en Kennis van werktuigen opnieuw in te richten, en dat met uiterst beperkte mogelijkheden.

Hij begon zijn lessen in de werktuigbouwkunde in 1864 in twee kleine bovenlokalen aan de Westvest met de acht leerlingen die zich voor de studie Werktuigkundig ingenieur hadden ingeschreven. Daarbij had hij grote ambities: hij wilde niet alleen een academische studie oprichten, hij wilde dat de ingenieurs die zijn studie hadden afgerond breder geleerd waren!

/* */