1894 - Van Marken

Groot en bijna grenzeloos was de waardering in die dagen voor de directeur van de Nederlandse Gist en Spiritusfabriek, de technoloog F.C. Van Marken.

Naast technische deskundigheid diende de ingenieur in zijn ogen affiniteit te hebben met de arbeidsbeweging en op de hoogte te zijn van zaken uit het arbeidsrecht. Voor alles ging het bij zo'n ingenieur volgens de veel gepubliceerde Van Marken in 1894 om "karakter". Zie ook: <link scd collectie-tentoonstelling delft-school-of-microbiology beijerinck founding-fathers van-marken _blank>Van Marken en professor Beijerinck (1895).

/* */