1922 - Terugval studenten

Opmerkelijk is de terugval van het aantal studenten in de periode 1922 tot 1928.
Na de hausse als gevolg van de 1e wereldoorlog volgde de economische recessie en werd studeren te Delft sterk afgeraden. Ook de instelling zelf werkte stevig mee aan deze ontmoediging door middel van bewerken van directeuren en ouders en via brochures “ Studie en Vooruitzichten”. Het aantal 1e jaars daalde dramatisch.

/* */