1945 - Ingenieurs na de bevrijdingsroes

Na de bevrijdingsroes overheerste bij de Nederlandse Industrie, aan de TH en bij de afdeling Werktuigbouwkunde, Scheepsbouwkunde en Vliegtuigbouwkunde eenzelfde verlangen: aan de slag.

Herrijzend Nederland had ingenieurs nodig en gezien het toenmalige belang van de industrie zouden dat vooral werktuigbouwkundige moeten zijn. Het aantal studenten van de afdeling stabiliseerde zich bij circa 1500. Dat was een verdrievoudiging van voor de oorlog, en een aantal gelijk aan dat van de totale studentenpopulatie bij de aanvang van de TH in 1905.

/* */