Physica en Elektrotechniek 1903

Foto door: M.M.Minderhoud | Licentie: CC BY-SA 3.0

Physica en Elektrotechniek 1903 (achterzijde)

Heden: studentencomplex (DUWO)
Adres: Kanaalweg (was 2b) is nu 3a
Bouwjaar: 1902-1903
Architect: J. van Lokhorst

Laboratorium van de Afdeling Physica en Electrotechniek
Het gebouw was onderdeel van het complex voormalig laboratorium van de Afdeling Physica en Electrotechniek van de Polytechnische School (het huidige TU Delft). Tegenwoordig huisvesting van DUWO.

IJzervrij gebouw voor elektromagnetische proeven
Het gebouw is naar het ontwerp in Neo-Gotiek van J. van Lokhorst uit 1899 in 1902-1903 gebouwd. In een apart bouwvolume werd het dynamolokaal van het laboratorium ingericht. Aan het T-vormige hoofdvolume werd een ijzervrij gebouw gebouwd voor elektromagnetische proeven. In 1949 breidde de Rijksgebouwendienst, afdeling onderhouds- en uitbreidingswerken dit zgn. 'ijzervrije gebouw' met twee verdiepingen uit. In plaats van één laag met plat dak bestaat deze vleugel sindsdien uit drie lagen met plat dak. De sobere detaillering van de bestaande bouw werd in de nieuwbouw voortgezet. Aan de oostzijde bevond zich de aangrenzende directeurswoning.

Hoogspanningslaboratorium
Toen in 1930 het nieuwe Natuurkundegebouw aan het Mijnbouwplein in gebruik werd genomen, kwam het gebouw beschikbaar voor de Afdeling der Electrotechniek. Enkele ruimten op de derde verdieping gingen dienst doen voor het onderwijs in het IJkwezen. De aanbouw aan de zuidoostzijde is het hoogspanningslaboratorium uit 1937 dat door dezelfde afdeling van de Rijksgebouwendienst is gebouwd. In 1953 bouwde de RGD, afdeling onderhouds- en uitbreidingswerken, een voor de helft verzonken éénlaagse aanbouw aan de zuidelijke gevel van dit laboratorium. In 1969 verliet de afdeling het gebouw. Het gebouw werd toegerust met een goederenlift voor het vervoer van werktuigen. Deze werden verder getransporteerd met behulp van lorries, die over rails naar de collegezalen voeren. Deze rails bevinden zich nog steeds in het gebouw.

/* */