Biovergister

Extra instructies Demo Biovergister op 1,5 meter

 • Gebruik de labtafel en het museumpaaltje met lint om het publiek op afstand te houden, zoals gebruikelijk. Let erop dat de tafel minder dan 1,5 meter breed is en dat er dus onvoldoende afstand tussen jou en het publiek is, wanneer jullie direct rondom de tafel staan. Vraag het publiek om iets meer afstand van de tafel te bewaren en doe dat zelf ook waar mogelijk.
 • Verwijder desnoods de banken die tegen de wand staan (deze kunnen eventueel in het WaterLab worden gezet. Niet op de gang!), zodat er meer ruimte ontstaat. Laat de sokkel met microscopen staan.
 • Het publiek kan helaas niet actief deelnemen. Alle handelingen worden door jullie (demostudenten) gedemonstreerd. Publiek moet wel een jas aan en kinderen ook een bril op.
 • Plaats de spectrofotometer op de tafel en niet in de zuurkast. Zo kan het publiek het scherm aflezen.
 • Neem alleen monsters uit algenreactor 1 en algenreactor 2 (dat zijn de twee linker reactoren). Dit i.v.m. het onderzoek.
 • Neem niet meer dan 20 mL monster per keer en niet meer dan 10 keer per dag uit dezelfde reactor. Dit i.v.m. het onderzoek.
 • Staat de spectrofotometer niet in de zuurkast. Haal dit apparaat dan op uit het lab (kelder, meest rechter deur). Vraag bij de balie naar pas 10,14 of 15 om toegang te krijgen tot het lab. 

Updates

 • De reageerbuizen met draaidop mogen NIET opnieuw worden gebruikt. In verband met de veiligheid, moeten deze buizen na gebruik direct worden weggegooid.
 • Plaats de materialen (i.v.m. de veiligheid) alsjeblieft alleen in het rechter kastje. Dat kastje kan namelijk op slot.
 • Houd er alsjeblieft rekening mee de twee roosters achterin de kastjes grotendeels vrij worden gehouden. De kastjes worden permanent afgezogen.
 • Stel de twee knijpflesjes (water en ethanol) alsjeblieft zo op dat ze niet kunnen lekken over de spectrofotometer.
 • Positioneer het afvalemmertje (en de fles met vloeibaar afval) alsjeblieft te allen tijde rechtop

Introductie

Het Science Centre doet onderzoek naar de micro-algen in de algenreactoren. We weten inmiddels dat onze algen zich voeden met bepaalde afvaldeeltjes uit ons afvalwater en dat ze deze afvaldeeltjes nodig hebben om biodiesel te kunnen maken. Wat we nog niet weten is hoe snel en efficiënt ze dat kunnen doen. Om dat te kunnen onderzoeken nemen we iedere dag een klein beetje vloeistof uit iedere reactor. Dat kleine beetje vloeistof noemen we een ‘monster’. Vervolgens onderzoeken we het volgende:

 1. Hoeveel voedingsstoffen (of afvaldeeltjes) er in het monster aanwezig zijn
 2. Hoeveel algen er in het monster aanwezig zijn

Als we dat hebben onderzocht kunnen we vervolgens twee belangrijke zaken bepalen:

 1. Of de algen alle afvaldeeltjes hebben opgegeten
 2. Hoeveel algen er precies kunnen leven en groeien van een bepaalde hoeveelheid afvaldeeltjes.

In deze demonstratie gaan wij bekijken hoe wij zo’n monster nu precies uit de reactor halen en hoe we kunnen analyseren hoeveel algen er nu eigenlijk in de reactor aanwezig zijn. Het bepalen van de hoeveelheid afvaldeeltjes is niet eenvoudig en duurt helaas erg lang. We kunnen dat daarom niet laten zien. Gelukkig hebben de studenten in het lab al bepaald hoeveel afvaldeeltjes er deze week in het afvalwater zaten.

/* */