Achtergrondinformatie over de Biovergister

Van afval naar biobrandstoffen en drinkwater

De Biovergister bestaat uit een aantal bioreactoren waarin verschillende soorten micro-organismen plantaardig keukenafval omzetten naar biobrandstoffen. Eens per week krijgt het Science Centre zo’n 3 kilo plantaardig keukenafval (resten van paprika, broccoli, bloemkool, courgettes, aubergines etc.) van de centrale aula van de TU Delft. Dat afval wordt verwerkt tot biogas en biodiesel. Het hele proces kent drie belangrijke stappen:

  1. De eerste stap speelt zich buiten af. Allereerst wordt er een container gevuld met 100 liter water. Vervolgens wordt er een handjevol micro-organismen in het water gegooid. Als laatste wordt het keukenafval in een netje in het water gehangen. Die micro-organismen zwemmen door het netje heen en breken het afval af in minuscule kleine afvaldeeltjes. Deze afvaldeeltjes lossen op in het water en verlaten het netje. Je kunt dit vergelijken met de werking van een theezakje.
  2. Als er voldoende afvaldeeltjes in het water zitten, wordt het ‘afvalwater’ naar de biogasreactor gepompt. In de biogasreactor bevinden zich micro-organismen die bepaalde afvaldeeltjes kunnen omzetten naar biogas. Dit biogas wordt opgevangen en af en toe verbrand met behulp van de brander. Het biogas fungeert als een biobrandstof, dat je kunt gebruiken om een eitje te bakken of bijvoorbeeld om het huis lekker warm te stoken
  3. Als het afvalwater de biogasreactor weer verlaat zijn nog niet alle afvaldeeltjes omgezet. De algenreactoren bieden dan uitkomst. In de algenreactoren bevinden zich micro-algen die in staat zijn om de overgebleven afvaldeeltjes om te zetten naar biodiesel. Ook biodiesel is een biobrandstof. Deze brandstof kan vooral goed worden gebruikt om auto’s op te laten rijden.

Als je goed hebt opgelet, heb je gemerkt dat de verschillende micro-organismen in de biogasreactor en de algenreactoren zich voeden met de afvaldeeltjes uit het afvalwater. Terwijl de micro-organismen dat doen halen ze de afvaldeeltjes in feite uit het water. Op die manier zuiveren ze het afvalwater. Het enige dat we nu nog hoeven te doen om schoon drinkwater te krijgen, is om de micro-organismen zelf uit het water te halen. Gelukkig is dat niet zo moeilijk. We kunnen daarvoor een filter gebruiken. Als het hele proces klaar is, hebben we niet alleen het plantaardige afval omgezet in biogas en biodiesel, maar we hebben ook schoon drinkwater gemaakt uit afvalwater. Twee vliegen in één klap!

Een voorbeeld van biotechnologie

Het vakgebied van de biotechnologie draait om het gebruiken van micro-organismen voor het maken van allerlei soorten producten. Voorbeelden van producten die met behulp van micro-organismen worden gemaakt zijn o.a. brood, wijn, bier, schimmelkaas, yoghurt, enzymen in wasmiddelen die helpen vlekken af te breken, biogas, biodiesel, bio-ethanol, antibiotica, insuline en bio-plastics. Ook worden micro-organismen bijvoorbeeld gebruikt om afvalwater te zuiveren. Je ziet dat de biotechnologie en dus ook de micro-organismen niet meer weg te denken zijn uit onze samenleving. Vandaar dat er aan de TU Delft een hele afdeling is die zich bezighoudt met biotechnologisch onderzoek. Deze afdeling onderzoekt bijvoorbeeld hoe micro-organismen goed kunnen worden ingezet om duurzame productieprocessen te ontwikkelen en om zo een steentje bij te dragen aan de bestrijding van klimaatproblemen. 

/* */