Instructies demo monstername & analyse algenreactoren

Methode monstername

 1. Bevestig de injectiespuit op de samplepoort van één van de reactoren.
 2. Indien samplepoort met kraantje: houdt het witte blok, waarop het kraantje is bevestigd stevig vast. Draai (terwijl je het blok stevig vasthoudt) het kraantje open.
  Indien samplepoort met klem: draai de klem gedeeltelijk open. 
 3. Spoel de samplepoort door een aantal keer (tenminste 3) reactorvloeistof aan te zuigen en weer in de reactor te spuiten. Dit is noodzakelijk om eventuele ophoping van algen te verwijderen. 
 4. Zuig ongeveer 10 mL aan in de spuit.
 5. Sluit de samplepoort door de klem aan te draaien of de kraan dicht te draaien. LET OP: houdt het witte blok weer stevig vast, terwijl je de kraan dichtdraait. 
 6. Verwijder de spuit van de samplepoort. Gebruik voldoende papier om lekkende vloeistoffen op te vangen. Gooi het papier weg in de prullenbak.
 7. Breng het monster over in een reageerbuis.
 8. Sluit de deuren van de kast van de Biovergister.

Methode monsteranalyse

 1. Plaats twee kuvetten in het kuvettenrek. Vul de ene kuvet voor driekwart met demiwater (knijpfles). Vul de andere cuvet voor driekwart met algenmonster door een deel van het monster met behulp van een pasteurpipet over te brengen van de reageerbuis naar de kuvet.
 2. Neem het rekje mee naar de zuurkast en plaats de kuvet met demiwater in de spectrofotometer en druk op de blauwe knop
 3. Verwijder de kuvet. Leeg de kuvet in de fles voor vloeibaar afval. Gooi de kuvet weg in het zakje voor plastic afval.
 4. Plaats de kuvet met algenmonster in de spectrofotometer en druk op de groene knop. Lees het getal af en bepaal de biomassaconcentratie m.b.v. de tabel.
 5. Verwijder de kuvet. Leeg de kuvet in de fles voor vloeibaar afval. Gooi de kuvet weg in het bakje voor plastic afval.