Project 3: Drinkable Rivers

Dit jaar breiden we het burgeronderzoek naar waterkwaliteit van Drinkable Rivers uit naar rivieren en beken in Europa. Vorig jaar is langs de gehele Maas een zogenaamde nulmeting gemaakt door initiatiefnemer van Drinkable Rivers Li An Phoa dagelijks met meer dan vijfhonderd lokale mensen van de bron van de Maas tot aan de monding in de Noordzee.

UPDATE November 2019:

Dit jaar hebben zijn er, in samenwerking met 30 instellingen door heel Europa, tot nu toe meer dan 200 metingen gedaan in 10 landen! Elk van deze ‘hubs’ heeft een Drinkable Rivers meetpakket gemeten, waarmee 50 waterkwaliteit metingen gedaan kunnen worden. Vanuit de hubs zijn verschillende vrijwilligers met een handleiding en instructiefilmpjes aan de slag gegaan om de kwaliteit van een rivier bij hen in de buurt te meten. Vooral tijdens de Week van ons Water (17-24 oktober) zijn veel metingen gedaan.

De metingen blijven natuurlijk gewoon doorgaan, zodat we zoveel mogelijk data verzamelen. Die data wordt dan geanalyseerd en de resultaten bekend gemaakt in het voorjaar van 2020. Ook jij kunt nog steeds mee doen! Kijk bij ‘Hoe’ op deze pagina of op https://drinkablerivers.org/river-data/ voor meer informatie.

De data die tot nu toe verzameld is, zijn al bekeken door studenten en medewerkers van het University College Roosevelt in Zeeland. Onder leiding van Renata van der Weijden hebben zij samen de dataset doorgenomen en de data geanalyseerd. De resultaten van die analyse zullen later gepubliceerd worden. Ook zijn hieruit veel verbeteringen naar voren gekomen die we nu gaan doorvoeren in de metingen en het dataformulier. 

Wat

Je meet de waterkwaliteit van jouw rivier bij jou in de buurt. Je doet dit samen met mensen uit heel Europa. Aangezien ons onderzoek draait om rivieren en beken (die uitmonden in rivieren), worden bijvoorbeeld meertjes, sloten, kanalen en vijvers niet meegenomen in het onderzoek. Je kijkt naar de omgeving en meet o.a. de temperatuur, kleur, helderheid, opgeloste mineralen, pH, nitraat- en fosfaatgehalte en hardheid van jouw rivier of beek.

Hoe

We werken samen met een aantal organisaties in Europa waar je materialen kunt ophalen om de metingen mee uit te voeren. Ook kun je de materialen eventueel zelf bestellen. Alle handleidingen en informatie vind je op de website van Drinkable Rivers.

Het is belangrijk dat iedereen dezelfde materialen gebruikt, zodat de metingen vergelijkbaar zijn. Geef dus geen metingen door die je met ander materiaal hebt uitgevoerd. 

Wie

Li An Phoa is initiatiefneemster van Drinkable Rivers. Voor de uitbreiding van dit onderzoek krijgt zij ondersteuning van:

  • Dr. Renata van der Weijden (Wageningen Universiteit) is gespecialiseerd in waterkwaliteit en gaat samen met studenten de data-analyse ondersteunen.
  • WaterLab ondersteunt het onderzoek met hun ervaring in burgeronderzoek ook wel citizen science, de juiste handleidingen en communicatiematerialen.