Project 3: Drinkable Rivers

Dit jaar breiden we het burgeronderzoek naar waterkwaliteit van Drinkable Rivers uit naar rivieren en beken in Europa. Vorig jaar is langs de gehele Maas een zogenaamde nulmeting gemaakt door initiatiefnemer van Drinkable Rivers Li An Phoa dagelijks met meer dan vijfhonderd lokale mensen van de bron van de Maas tot aan de monding in de Noordzee. Dit jaar, moedigen we iedereen aan om de waterkwaliteit van jouw rivier in je eigen omgeving te meten en je bevindingen aan ons door te geven. Hiermee krijgen we een beeld van de waterkwaliteit van rivieren in Europa en hopen we meer bewoners te betrekken bij de rivier en het stroomgebied waarvan wij dagelijks afhankelijk en verantwoordelijk voor zijn.

Wat

Je meet de waterkwaliteit van jouw rivier bij jou in de buurt. We gaan dit door heel Europa samen doen van 17-24 oktober. Aangezien ons onderzoek draait om rivieren en beken (die uitmonden in rivieren), worden bijvoorbeeld meertjes, sloten, kanalen en vijvers niet meegenomen in het onderzoek. Je kijkt naar de omgeving en meet o.a. de temperatuur, kleur, helderheid, opgeloste mineralen, pH, nitraat- en fosfaatgehalte en hardheid van jouw rivier of beek.

Hoe

Iedereen kan zelf de kit opvragen bij een distributie-hub bij jou in de buurt. Het kost ongeveer een uur om het gehele onderzoek uit te voeren. Je draagt bij aan de start van een groot internationaal onderzoek, geïnitieerd door een betrokken individu.

We werken samen met een aantal organisaties in Europa waar je materialen kunt ophalen om de metingen mee uit te voeren. Ook kun je de materialen eventueel zelf bestellen. Alle handleidingen en informatie vind je op de website van Drinkable Rivers.

Het is belangrijk dat iedereen dezelfde materialen gebruikt, zodat de metingen vergelijkbaar zijn. Geef dus geen metingen door die je met ander materiaal hebt uitgevoerd. 

Wie

Li An Phoa is initiatiefneemster van Drinkable Rivers. Voor de uitbreiding van dit onderzoek krijgt zij ondersteuning van:

  • Dr. Renata van der Weijden (Wageningen Universiteit) is gespecialiseerd in waterkwaliteit en gaat samen met studenten de data-analyse ondersteunen.
  • WaterLab ondersteunt het onderzoek met hun ervaring in burgeronderzoek ook wel citizen science, de juiste handleidingen en communicatiematerialen.