Alle Scholen Verzamelen

Wat?

Drinkable Rivers is dit jaar uitgekozen om hét onderzoek van Alle Scholen Verzamelen te worden. Alle Scholen Verzamelen is een landelijke actiedag van de twaalf provinciale Wetenschapsknooppunten waarop zoveel mogelijk kinderen meehelpen met wetenschappelijk onderzoek. Tijdens Alle Scholen Verzamelen 2020 op 15 mei hebben schoolklassen door heel Nederland de kwaliteit van hun zoetwater (rivier, kanaal, of sloot) gemeten. Vanwege de corona-crisis was dit helaas op veel kleinere schaal dan oorspronkelijk de bedoeling was. Gelukkig was dit een goede pilot voor het testen van onze ecologische metingen en kijken we uit naar een volledige editie in 2021!

Op deze manier kunnen we volgend jaar 3000 kinderen betrekken bij het doen van onderzoek en het belang van schoon water en een gezonde natuur. Elke klas verzamelt en analyseert waardevolle data over de kwaliteit van zoete wateren in Nederland. 

Hoe?

Scholen kunnen in het voorjaar van 2021 hun groepen 7 en 8 aanmelden om in actie te komen. Deelnemende scholen ontvangen per aangemelde klas een meetpakket met daarin alle benodigde materialen om het onderzoek uit te voeren. Daarnaast ontvang je als docent een inleidende les over de metingen zelf en een selectie van aansluitende, vakoverstijgende lessen over water en waterkwaliteit die je met de klas (vrijblijvend) kunt doen.

Op een nog te bepalen datum ga je met de klas naar een zelfgekozen water om de metingen uit te voeren. Vervolgens geef je de metingen online aan ons door. De resultaten worden samengevoegd met data die verzamelt is in andere rivieren in Europa en wordt voor de zomervakantie geanalyseerd en teruggekoppeld door University College Roosevelt. Meer informatie is te vinden op: https://www.wetenschapsknooppunten.nl/alle-scholen-verzamelen/.

Wie?

Alle Scholen Verzamelen is een initiatief van de landelijke Wetenschapsknooppunten. Dit jaar werken Drinkable Rivers en het WaterLab met hen samen voor dit project. Ons projectteam:

Li An Phoa – Drinkable Rivers

Renata van der Weijden – University College Roosevelt

Eveline Holla & Els van Coevorden – Wetenschapsknooppunten Delft & Wageningen

Marit Bogert & Sandra de Vries –WaterLab 

Heb je vragen over dit project? Mail ons dan via info@allescholenverzamelen.nl !